En flod av vattenteknologi binder samman Israel och Afrika

Det israeliska företaget Waterways tar israeliska lösningar till Afrika.

Ekonomer tror att Afrikas ekonomi under de kommande 15 åren kommer att ha en rasande tillväxttakt, liknande den vi ser i Indien och Kina. Många företag har redan etablerat sig i Afrika men det som fungerar i Europa, Amerika, och Israel fungerar inte nödvändigtvis lika bra då det kommer till Afrikas fattigaste människor.

Just på grund av detta har det nya israeliska företaget Waterways bildats. Den grundläggande idén är att ta Israels många innovationer inom vattenteknik och anpassa dem till landsbygdsområden i Afrika.

Ornit Avidar, Waterways grundare och vd, är en före detta diplomat som nu är verksam som entreprenör. Med Waterways har hennes mål inte bara blivit att introducera vattenteknologier till Afrika utan även se till att de blir varaktiga.

Genom sin forskning upptäckte hon att ungefär 50% av alla vattenprojekt på den afrikanska landsbygden upphör ungefär ett år efter att de färdigställts. Kulturella orsaker, otillräckliga investeringar eller konflikt är de ständiga orsakerna till att lösningar från andra länder inte fungerar i Afrika.

– För mycket pengar går till ingenting, säger den pragmatiska Avidar, som nu utvecklat ett nytt sätt.

 

Nya lösningar som skapar förändring?

Istället för att föreslå stora vattenprojekt som vi ofta ser i kommuner och städer i västvärlden riktar Avidar in sig på att ge afrikanska bybor enklare lösningar – mindre skala, drivna av mindre el och som inte behöver vara uppkopplat mot något elnät, och som inte kräver avancerad kunskap för att upprätthålla. Hennes affärmodell inkluderar även ekonomiska modeller som kan hjälpa byborna att faktiskt tjäna pengar.

Ett växande antal israeliska företag passar väl in på Waterways tillvägsgångssätt, som till exempel SunDWater, som hjälper människor att använda bräckt vatten. Denna individuella lösning pumpar upp vatten och renar det genom att använda termisk solkraft och behöver alltså inte heller vara uppkopplat mot ett elnät. Många i Afrika efterfrågar redan denna lösning.

Andra företag är till exempel Tahal, som erbjuder lösningar för att rena avfallsvatten, och Anyways Solutions som redan arbetar i Kamerun, Senegal och Ghana.

Även Waterways arbetar i Kamerun tillsammans med NGO:n Life and Water Development Group.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*