En palestinsk stat måste byggas innan den erkänns

 

UN Photo/Mark Garten

Sveriges regeringspartier står enade i frågan om erkännandet av en palestinsk stat. Innan den kan erkännas måste den uppfylla de grundläggande kraven för en stat. Palestinierna saknar definierade gränser och utövar ej kontroll över det territurium de har. Carl Bildt skriver på sin blogg att ”vi erkänner realiteter – inte ambitioner.” Den djupa splittringen mellan Hamas och Fatah förvärrar problematiken och minskar möjligheterna att skapa ett välfungerande land.

När Israel utropade sig självständigt och blev erkänt den 14:e maj 1948 så var det en deklaration på papper av vad som redan var en realitet. Ben Gurion och landets övriga ledare hade redan byggt upp ett fungerande samhällsmaskineri. Där fanns sjukvård, utbildning, pensionssystem, arbetsförmedlingar, skatteinkomster, och viktigast av allt, ett enat ledarskap. Utropandet var ett De Jure erkännande det alla redan visste och gjorde det officiellt, nämligen att staten Israel fanns.

När palestinierna nu ämnar göra detsamma så är situationen annorlunda. Ledarskapet är djupt splitrat och folkets förtroende för myndigheterna är bristande. Den bräckliga freden mellan Fatah och Hamas skapar otrygghet och destabiliserar konflikten. Den vitt spridda korruptionen sätter käppar i hjulet för administrationens utveckling. Den urholkar förtroendet och håller tillbaka den ekonomiska utvecklingen. Innan en palestinsk stat kan skapas så måste palestinierna hantera sina interna problem. Staten saknar den kontroll över offentliga tvångsmedel som är en förutsättning för en modern stat och många terroristgrupper fortsätter sina våldshandlingar samt agerar utanför lagen.

Vi har under de senaste åren sett att Salam Fayyad, palestiniernas premiärminister, har följt den konstruktiv statsbyggnadslinje. Han förstår att en stat måste byggas upp innan den kan utropas och erkännas. Israel är villigt att bistå i byggandet av denna stat och att förutsättningslöst förhandla om en lösning på konflikten. Tyvärr så befinner vi oss idag inte i ett läge där utropandet av en palestinsk stat kommer leda till en hållbar fred med två stater sida vid sida innom säkra och erkända gränser.

Detta är en åsikt som delas av Sveriges regering. Statsminister Reinfeldt har sagt att en stat ej bör erkännas förrän man har faktisk kontroll över sitt territorium och de övriga allianspartierna står även de fast vid att en stat måste föregås av ett fredsfördrag och att palestiniernas planer på att gå till FN är förhastade.

Trots påtryckningar från Kvartetten  (USA, Ryssland, FN och EU) så har inga nya förhandlingar kommit till stånd. Israel har ställt sig öppnet för förutsättningslösa förhandlingar, något som Israels premiärminister Nethanyahu vid upprepade tillfällen gett uttryck för. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas å sin sida har förkastat alla förhandlingar om inte vissa av palestiniernas krav uppfylls redan innan förhandlingarna påbörjas. Han föredrar att ta unilaterala handlingar istället för att förhandla i enlighet med alla tidigare överenskommelser och undergräver därför möjligheterna till en hållbar fred.

Ett av de största problemen med en palestinsk stat är att det inte finns några definierade gränser. Alla fördragen mellan Israel och palestinierna, Osloavtalet, vägkartan samt FN-resolutionerna talar om 1967 års stilleståndslinjer fast med utbyte av land. Då en blivande palestinsk stat skulle sakna defenierade gränser så skulle den inte uppfylla kraven som Montevideo-fördraget ställer för en stat. För att nå dit så måste förhandlingar komma till stånd.

Den bräckliga koalitionen mellan Fatah och Hamas som skapats för att ge ett sken av gemensam kontroll över de palestinska områden är föga övertygande. Hamas har inget intresse av att gå till FN och står fortfarande kvar vid att Israel ska utplånas och att alla judar ska utrotas och stödjer av den anledningen de terrordåd som utförs mot Israel varje vecka.

Det är därför av yttersta vikt att kvartetten driver parterna till förhandlingsbordet så att de kan förhandla förutsättningslöst. För enbart genom direkta förhandlingar kan fred uppnås. Internationella samfundet måste även hjälpa till att kontrollera och avväpna Hamas så att terroristorganisationen inte kan fortsätta sina attacker mot israeliska civila. Sanktionerna mot dess finansiärer Iran och Syrien måste bli hårdare så att man därigenom kan minska deras tillgång till vapen.

Innan detta sker kan palestinierna inte uppfylla de krav som ställs för en palestinsk stat och ett erkännande är förhastat. Därför håller sig Reinfeldts regering troget till Sveriges uttalade linje angående erkännande av nya stater.

Läs Mer: DN 2, SVD, al-Watan

3 Responses to "En palestinsk stat måste byggas innan den erkänns"

 1. Rickard  september 5, 2011 at 19:04

  Dom kan ju höra efter med Egypten om territorium, som fick tillbaka hela Sinai-halvön efter sexdagarskriget som en god gest för fredens skull. (Ett område som har både olja och strategiskt värde)

  Svara
 2. Bertil  september 5, 2011 at 19:53

  Israel värper drakägg bara genom att tänka tanken på en främmande arabisk statsbildning väster om Jordanfloden. Jerusalem agerar ansvarslöst.
  Det lämpliga i just dessa dagar är att erkänna att det inte existerar någon ”fredspartner”: att häva Osloavtalen, återta områdena A och C och definitivt förvisa PLO från Eretz-Israel.

  Svara
 3. Rickard  september 6, 2011 at 07:23

  Bertil, jag vet inte om du är medveten om detta, men Israel ligger mitt bland ett tiotal ”arabiska stater”. Dom har faktiskt inga andra grannar än just araber. Se gärna en karta exempelvis religionstudy.com/images/arabs_vs_israel_map.jpg

  Varför tror du att en ny stat skulle göra någon som helst skillnad? Problemet är snarare att dessa stater är fullkomligt överlåtna tanken att utrota Israel och alla judar.

  Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*