En smartare inhalator för barn med astma

Inspiromatic

Den israeliska uppfinningen gör medicinen lättare att ta, ger patienten feedback och förser läkaren med information.

Alla som har ett astmatiskt barn, och det finns miljoner runt om i världen, vet hur svårt det kan vara att dosera och hålla koll på att medicinen inhaleras korrekt. Även om du kan övertala barnet att sitta still så kan du inte vara säker på att barnet inandas djupt nog för att tillse att medicinen når lungorna korrekt.

Det är därför inte helt förvånande att en isaelisk pappa kom på idén att använda en pulverinhalator (Dry powder inhaler – DPI) för öka enhetens effektivitet, särskilt för barn, äldre och personer med funktionshinder. Företaget som skaparen grundat för att utveckla och marknadsföra enheten som fått namnet Inspiromatic heter Inspiro Medical och är ett av Trendlines’ Misgav Venture Accelerators portföljbolag.

Med tanke på att ungefär 300 miljoner människor världen över har problem med astma, och ytterligare 210 miljoner som har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), är det inte helt osannolikt att Inspiros unika enhet snart kommer att finnas på hyllorna i ett apotek nära dig.

”Min son hade astma i femårsåldern och jag arbetade med medicintekniska start-ups och hade stor erfarenhet av utvecklingsarbete,” förklarar grundaren Nimrod Kaufmann.

”Vi använde en toppmodern nebulisator men jag började fundera på bättre sätt att behandla honom. Barn och sjuka kan inte använda nebulisatorn. En pulverinhalator är mer effektiv, enklare att använda och kräver ingen förälder som förbereder dosen. Så jag tänkte att vi borde kunna utveckla en enhet som är tillräckligt smart för att kunna ge rätt dos och även tillhandahålla information. Jag träffade därför Dr. Guy Steuer vid Schneider Children’s Medical Center I Petah Tikvah.”

Steuer gillade idén och hjälpte Kaufmann med utvecklingsarbetet. Under sommaren 2010 var de redo och Kaufmann sa upp sig från sitt dåvarande jobb för att arbeta med projektet på heltid.

Feedback på dosering och ”minne”

Kaufmann förklarar att pulvret måste inhaleras kraftigt för att man skall kunna tömma kapseln och för att partiklarna skall nå tillräckligt djupt. ”Man måste inhalera en viss mängd, inte för snabbt och inte för långtsamt. Det är inte enkelt.”

Samtidigt som många inte använder pulverinhalatorer på rätt sätt så finns det många som slutar använda dem när de känner sig bättre och ignorerar därigenom behovet av kontinuitet. Läkare har ingen möjlighet att kontrollera hur den används och deras beslut baseras därför inte alltid på korrekt information. Med Kaufmanns uppfinning kan man nu lösa detta.

“Vår pulverinhalator består av tre huvudsakliga funktioner som löser dessa problem.”

Inspiromatic innehåller en mekanism som bryter ner partiklarna via en flödessensor som känner av när medicinen skall inhaleras och rätt mängd utan behovet av en kraftig inandning. Om patienten inhalerar på rätt sätt tänds en grön lampa. Om inte, tänds en röd. När hela dosen har inhalerats ger enheten ifrån sig ett pipljud.

Flödessensorn lagrar även data i enheten. ”Den vet om patienten inhalerat korrekt eller inte, så läkaren kan titta på den lagrade datan och se om medicinen inhalerats och om inte så kan läkaren se varför. Det gör det mycket enklare hitta på lösningar till de problem som uppstår.”

 

Bra testresultat

Kaufmanns son är nu åtta och det kan dröja en liten stund innan enheten kommer ut på marknaden.

”Vi fick precis tillstånd för våra första kliniska tester och vi kommer föra diskussioner med läkemedelsbolag. Anledningen till att vi behöver prata med läkemedelsbolagen är att vi behöver ett läkemedel som är anpassad till enheten.”

En prototyp finns redan där man använder befinliga läkemedel.

”Resultaten är mycket bra jämfört med de produkter som finns tillgängliga i dag och vi arbetar nu med att hitta ytterligare investeringar så att vi kan vidareutveckla produkten och få den CE-märkt (för Europa)”.

Det långsiktiga målet är att få Inspiromatic godkänd för både den europeiska och amerikanska marknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*