Ensidigt Utropad Palestinsk Stat Ger Ingen Fred

I september ämnar de palestinska myndigheterna att gå till FN för att få ett erkännande för en egen stat. Israel motsätter sig inte skapandet av en palestinsk stat utan önskar snarare att en sådan skapas. Länge har tanken om två stater sida vid sida i fred och med ömsesidigt erkända och säkra gränser varit ett mål för Israel men en sådan situation kan bara skapas genom gemensamma förhandlingar och överenskommelser.

Båda parter har frågor som är viktiga för dem. Detta gör snarare att förhandlingar angående dem är viktigare än att man ska ha dem som förhandsvillkor. Israel förespråkar genuina förhandlingar där alla ämnen ligger på bordet. Trotts att säkerhet och Jerusalem är två av de viktigaste frågorna för landet så är vi villiga att förhandla hur en lösning ska se ut. Detta är något som erkänts av det internationella samfundet då alla tidigare avtal har stipulerat att framtida förändringar ska komma genom förhandlingar och inte genom ensidiga aktioner.

Det ensidiga skapandet av en palestinsk stat gör inget för att bringa oss närmare en fredlig och varaktig lösning. Inte heller gör det något för att skapa en palestinsk stat annat än på papper.

 

Läs mer: Välskriven artikel av Bengt Andersson, tidigare FN-anställd i Gaza angående palestiniernas syn på en Palestinsk stat samt fred., Jerusalem Post, Al Watan, Kuwait om faran med ett för tidigt utropande av en palestinsk stat., Hamas syn på konflikten, DN, 1, 2, 3, 4 SVD

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*