Ett år efter branden

Ett år efter den värsta skogsbrand i Israels historia har Moder Natur nu gjort Karmels berg gröna igen.

I december 2010 utbröt den största skogsbranden i Israels historia. Branden tog 44 människors liv och mer än 1/3 av Karmelskogen brann ner – omkring fem miljoner tallar, ekar, cypresser och pistageträd och ett oräkneligt antal plantor och varelser. Tusentals hem skadades i branden. Brandmän från hela Israel och frivilliga från 18 länder fick så småningom branden under kontroll.

Ett år senare finns där åter livstecken. Vinterblommorna blommar i de förkolnade områdena och undervegetation färgar lanskapet grönt igen när träden sakta kommer till liv igen. Haifas universitet har gett 44 studenter stipendier till minne av de som omkommit i branden och i gengäld förväntas de aktivt hålla deras minne vid liv.

De här små stegen är viktiga. Men de mänskliga skadorna och de skador som elden åsamkat naturen som startade p g a några vårdslösa tonåringar, kommer att få långvariga följder.

Endast några veckor efter att branden släckts, planterade 21 ambassadörer från olika länder och en representant från den Palestinska Myndigheten, plantor på Karmelberget – det enda israeliska biosfäriska området som utsetts av UNESCO.

Under de kommande månaderna planterades ytterligare en miljon träd. Skogsexperter och frivilliga inspekterade noggrant resten av skogen medan de lät naturen ha sin gilla gång. De fällde och tog bort svårt brända träd, reparerade terrasser och skapade 50 tunnland brandgator – trädfria gränsområden, för att minska eller stoppa en löpeld.

Donationerna strömmade in till KKL-JNF, (Keren Kayemet Lísrael, Jewish National Fund) med vilka man kunde köpa brandbilar, brandsläckningsutrustning och varningssystem och för att finansiera restaureringsprojekt och anlägga nya cykelbanor och vandringsleder.

Enligt KKL/JNF så har 18 000 frivilliga från Israel och  utlandet lagt ner ca 13.000 arbetsdagar för att hjälpa till att på Karmelberget. Man reparerar också och färbättrar vägarna till judiska, muslimska, kristna och drusiska samhällen på ett 80 km2 stort område. Om något liknande skulle hända i framtiden så finns det nu sju nya brandbilar, köpta med bidrag från USA, Holland, Tyskland, Schweiz och Frankrike som nu har bättre framkomlighet.

Bland de mest drabbade samhällena finns ungdomsbyn Yemin Orde. Barn och personalen med familjer evakuerades till en intilliggande stad innan branden orsakade skador som uppgick till $ 21 miljoner. Under det gångna året har ny elektricitet och VVS, hem och kontor, landskap och bibliotek byggts upp igen.

Konstnärsbyn Ein Hod drabbades också svårt. Sedan branden har inte lika många turister besökt konstnärsbyn eftersom man tror att allt har brunnit ner, vilket inte är fallet.

Tack vare branden har man hittat antika jordbruksterrasser som varit övertäckta av den täta undervegetationen. Man har därför nu planer på att utveckla fruktträdgårdar på dessa rekonstruerade terrasser. Man hittade också små, nya olivträd som överlevt så man har bestämt sig för att plantera en lund med fruktträd med johannesträd, fikon och granatäpplen och återställa landskapet som det ursprungligen såg ut.

Vad beträffar småkryp och andra varelser i skogen så är det svårt att bedöma hur många som försvunnit. Förhoppningsvis kommer snart schakaler och vildsvinspopulationen tillbaka till normala nivåer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*