Fantastiskt fynd i Jerusalem – inskription från David och Salomons tid

Doktor Eilat Mazar Foto: Oria Tadmor

På ett fragment från en kruka som hittades vid Tempelberget kan man se en inskription på kanaaneiska vilket vittnar om föremålets ålder. Enligt arkeologen Eilat Mazar från Hebreiska universitetet kan fragmentet dateras till 1000-talet f.Kr. och det är den tidigaste alfabetiskt skrivna texten som någonsin återfunnits i Jerusalem.

Det var när hon arbetade nära Tempelberget i Jerusalem som arkeologen Eilat Mazar grävde fram den tidigaste alfabetiskt skrivna texten som hittats i staden. Inskriptionen är ingraverad på en stor så kallad pithos, en keramisk kruka, som hittades tillsammans med sex andra krukor vid utgrävningsplatsen Ophel. Enligt Mazar är inskriptionen på kanaaneiska den enda i sitt slag och ett värdefullt tillskott till stadens historia.

Skärvan har daterats till 1000-talet f.Kr. vilket innebär att den är 250 år äldre än den tidigare äldsta hebreiska inskriptionen från Jerusalem som var från kung Hiskias tid på 800-talet f.Kr.

Om man läser inskriptionen från vänster till höger ser man en kombination av bokstäver som är ungefär 2,5 centimeter stora och som kan översättas till m, q, p, h, n, (och möjligtvis) l och n. Kombinationen av bokstäver har, så vitt man vet, ingen betydelse på några västsemitiska språk varför betydelsen ännu är okänd.

Arkeologerna misstänker att bokstäverna refererar till krukans innehåll eller personen som ägde den. Men eftersom inskriptionen inte är på hebreiska är det sannolikt att den skrevs av en invånare i Jerusalem som kanske inte var av israelisk härkomst. Det är mycket möjligt att denna person kanske var jevusee, ett folkslag som bodde i Jerusalem både innan och under kung Davids styre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*