Färskvatten från solen

Anläggningen i Aravadalen. Foto MFA

En experimentell ökenoas i Aravadalen i Israel testar solenergidriven
nanofiltration för att avsalta vatten som kan användas för afrikanska grödor.

Israel är världsledande vad gäller avsaltningsteknologi och företaget IDE Technologies
har byggt hundratals avsaltningsanläggningar runt om i världen som hjälper
uttorkade regioner att göra havsvatten och bräckt vatten drickbart.
IDE jobbar aktivt för att bli mer miljömässigt- och ekonomiskt bärkraftigt. Vid sin
nya anläggning i Kina använder man till exempel spillvärme från ett kraftverk
för sin produktion. Det finns dock fortfarande mycket att förbättra för att
göra teknologin tillgänglig för några av världens mest behövande, särskilt vad
gäller avlägsna platser i Mellanöstern och Afrika där behovet av vatten är
stort.
Tack vare finansiering från den schweiziska filantropen Samuel Josefowitz har man i
Israel lyckats utveckla en ny modell för avsaltning i fattiga regioner. Resultatet,
som är ett samarbete mellan israeliska forskare från Ben-Gurion University of the Negev och Central Arava R&D, är
en ny typ av ökenoas som drivs av solenergi, ett system som använder mycket
mindre energi jämfört med tidigare modeller. Den nya anläggningen kan dels
skapa rent vatten men kan även använda avloppsvatten för grödor och på så vis
skapa en födokälla för konsumption.
Rami Messalem från Ben-Gurion University säger att de nya resultaten gjort systemet mer
ekonomiskt och att detta uppnåtts genom att använda nanofiltration på ett smart
sätt. Detta gör att det behövs mindre energi samt att man kan använda solenergi
som elkälla istället för att koppla anläggningen till ett befintligt elnät. Genom
att man slipper uppkopplingen mot ett befintligt elnät kan man placera
anläggningen på avlägsna platser som ofta saknar den elektricitet som annars
behövs.
För mer information:

One Response to "Färskvatten från solen"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Ekoturismen blir allt större

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*