Fil.dr Eli Göndör föreläser om arabiska kvinnor i Israel

Eli Göndör och ambassadör Isaac Bachman

Vid en mottagning hos den israeliske ambassadören Isaac Bachman presenterade Eli Göndör och Atlantis bokförlag hans senaste bok ”Jag har mina känslor och mitt förstånd – muslimska kvinnor i Israel”. Boken bygger på Göndörs doktorsavhandling (Muslimska kvinnor i Israel: religionens roll i vardagens förflyttningar) från Lunds universitet i vilken han intervjuat ett antal muslimska kvinnor i Israel. Göndörs handledare professor Leif Stenberg, tillika föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet, säger i bokens förord att:

”Antalet arabiska medborgare i staten Israel var år 2010 cirka 1 500 000. Av dem är över 80 procent muslimer, men oavsett religionstillhörighet utgör araberna en stadigt växande del av befolkningen…I föreliggande bok intervjuas praktiserande muslimska kvinnor som är aktiva i den islamiska rörelsen i Israel. Det är följaktligen inte en historisk skildring, utan i centrum står ett antal unga kvinnor som Eli Göndör har samtalat med om deras förhållande till religion i vår samtid. I boken speglas hur de hanterar studier, familj och sin egen religiositet”.

Eli Göndör

Boken, och även avhandlingen, är ett välkommet tillskott i den svenska debatten. Den fascinerande miljö som arabiska kvinnor i Israel verkar i, med sin mångfald och rikedom, har hittills tyvärr inte behandlats lika omfattande i Sverige som i andra länder där ämnet är mer aktuellt. Trots alla motsägelser och utmaningar så är de arabiska kvinnorna i Israel bland de mest högutbildade och självförsörjande i hela Mellanöstern, ofta med universitetsutbildningar och framgångsrika karriärer inom alla delar av det israeliska samhället, samtidigt som de bibehåller en stark nationell och religiös identitet. Det är just detta komplexa och fascinerande samspel mellan  överlappande identiteter som är kärnan i Göndörs studie om hur dessa kvinnor skapar sina identiteter.

Boken som getts ut på Atlantis kan med fördel beställas via Atlantis bokförlag.

"Jag har mina känslor och mitt förstånd" Atlantis 2012

Professor Leif Stenberg

Ambassadör Bachman

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*