Financial Times: ”Israel: an innovative gem, in Europe’s backyard”

Exempel på vattenbehandling i Eshkol. Foto: MFA

Michael Bloch, Jonathan Kolodny och Dana Maor skriver att Israel är en innovationshubb som endast överträffas av Silicon Valley vad gäller koncentration av start-up företag.

Trots det verkar det inte som om europeiska företag är medvetna om detta. Förvånansvärt få europeiska företag finns med i listan över företag och investmentfonder som väljer att placera pengar i Israel.

Bloch, Kolodny och Maor har nu tillsammans med Technion (Israel Institute of Technology) identifierat fyra sektorer som de anser är värda att studera närmare, kanske framförallt för europeiska företag.

Innovation som den ser ut idag

Den privata sektorn i Israel spenderar mer på innovation än vad samma sektor i andra länder gör, mätt i procent av BNP. 2009 investerade den 4,3% av BNP vilket är ungefär dubbelt så mycket som OECD:s genomsnitt och högre än till exempel länder som USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Även utländska investeringar är betydande. De senaste sju åren har riskkapitalbolag runt om i världen investerat $11 miljarder i israeliska högteknologiföretag jämfört med $45 miljarder i EU, $26 miljarder i Kina och $7 miljarder i Indien.

Nya möjligheter

De fyra sektorer som författarna, tillsammans med Technion, har identifierat är kommunikation, medicintekniska produkter, vattenrening och jordbruk.

  • Inom kommunikation har israeliska företag en stark närvaro inom mobila applikationer och tjänster, infrastruktur och nätverksteknologi.
  • Inom medicintekniska produkter är man framförallt ledande vad gäller bilddiagnostik inom en rad områden.
  • Avsaknaden av färskvatten i Israel har lett till omfattande forskning och resultat för att rena och bevara det. Undersökningen identifierade 250 företag verksamma inom området. 2014 kommer stora delar av Israels vattenbehov täckas av avsaltningsanläggningar och genom insamlande av regnvatten.
  • Forskningen som är kopplad till landets knappa vattenresurser har även lett till innovationer inom jordbruket. Till exempel har man utvecklat avancerade metoder för droppbevattning vilket gör att man inte behöver använda lika mycket vatten för bevattning av grödor.

Vad kan utländska företag tjäna på att investera i Israel?

Författarna har här identifierat sex olika modeller som redan har använts av internationella företag när de påbörjat samarbete med företag i Israel. Det man bland annat har gjort är att man slår sig samman med ett israelisk företag för att dela på kostnaden, och risken, för utvecklingen (R&D risk).

För fler modeller och mer ingående beskrivning av bakgrund och möjligheter, se:

Israel: an innovation gem, in Europe’s backyard

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*