Finansdepartementets budgetförslag

Finansdepartementets budget för 2013-2014 innebär utgiftsbesparingar på 6,5 miljarder NIS innevarande år och ytterligare 18 miljarder NIS under 2014. Bland annat ska försvaret bantas med 4 miljarder NIS.

Enligt förslaget skall inkomstskatten höjas 1,5 procent med start 2014, moms kommer att höjas 1 procent. Företagsskatten på 18 procent kommer att höjas till 26 procent. Även momsen på cigaretter och alkohol kommer att höjas.

Läs mer: Budget proposal Income Tax up 1,5%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*