Fladdermus leder hjärnforskningen framåt

En forskande fladdermus Foto: Eyal Bartov

En forskare på Weizmanninstitutet i Rehovot i Israel har upptäckt att studier av fladdermöss kan avslöja mycket om den mänskliga hjärnan.
Neurobiologen Dr. Nachum Ulanovsky menar att fladdermusens hjärnstruktur liknar människans och använder därför det flygande däggdjuret i sin minnesforskning. Både människan och fladdermusen har en hippocampus, som spelar stor roll för korttidsminnet samt bildandet av nya minnen. Ulanovsky vill använda fladdermössen för att förstå vilken roll hippocampus spelar i neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers, epilepsi och schizofreni.

Dr. Nachum Ulanovsky vid Wiezmanninstitutet

Fladdermössen i experimentet fick flyga fritt i klimat-kontrollerade rum, utrustade med små ryggsäckar innehållande världens minsta GPS-enhet. Fladdermössen fick också mikroelektrodimplantat som mätte hjärnaktiviteten.
Det konstaterades att när lamporna var på använde fladdermössen ögonen för att navigera, men när lamporna släcktes bytte de till ekolokalisering.
GPS-datan visar också tydligt att fladdermössen har personliga preferenser. Vissa besökte till exempel alltid samma fruktträd trots att det låg andra, exakt likadana, frukträd närmare.

Ulanovsky och hans forskargrupp var tidigare de första att identifiera ”plats-celler”, det vill säga nervceller som reagerar när djuret passerar ett visst område i miljön. Forskningresultaten har publicerats i de ansedda tidskrifterna Nature och Nature Neuroscience.

”Några av de svåraste problemen som medicinen står inför idag har att göra med hjärnan”, säger Ulanovsky. ”Jag hoppas att vi genom att förstå funktionen hos dessa minnessystem, framför allt genom att jämföra dem mellan olika däggdjursarter, kommer bidra till att lösa de dysfunktioner som kan uppstå i den mänskliga hjärnan. Fladdermössen ger oss redan i dag en ny syn på hjärnan och minnet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*