FN:s generalförsamling antar israelisk resolution om Entreprenörskap för utveckling

Israels FN-ambassadör Ron Prosor

Med rösterna 129 för, 31 mot och 9 nedlagda antog generalförsamlingen en israelisk resolution om Entreprenörskap för utveckling i utvecklingsländerna.

Resolutionen är utformad för att främja entreprenörskap som en katalysator för utveckling och söker skapa fördelaktiga förutsättningar för entreprenörer genom utbildning, att göra det lättare att bilda företag och ta bort byråkratiska hinder.

Det här är första gången som FN antar en resolution där entreprenörskap ska ses som ett nytt medel för att bekämpa fattigdom och skapa tillväxt och arbetstillfällen. Israel initierade och presenterade resolutionen som företrädare för en grupp bestående av nästan 100 länder.

Israels FN-ambassadör den 7 december 2012 (UN Economic and Financial Committee):

”å de 97 samarbetsländernas vägnar vill jag rikta ett tack till alla de delegationer som stött denna resolution i dag. De länder som står bakom resolutionen kommer från världens alla hörn och består av både industrialiserade länder och utvecklingsländer. Stödet reflekterar en allt större global medvetenhet att entreprenörskap är en viktig faktor för utveckling i det nya milleniet.

Albert Einstein skrev en gång att ”logik kan ta dig från A till Ö, men uppfinningsförmåga kan ta dig vart som helst”.

Entreprenörer är drömmare – risktagare som vågar förändra världen. De är människor som den unga kvinnan i Peru som genom att bygga en återvinningsanläggning i Limas fattigaste område omvandlade sopor till en inkomstkälla. De är som de två bröderna i Indien som omvandlade en liten online-bokhandel till en miljardindustri. De är som universitetsstudenterna i Etiopien som började med en liten sandalaffär i sin mormors hus men som nu är ett multinationellt skoföretag med en omsättning på miljontals dollar.

Det är dessa personer som ger utvecklingsländerna den bästa möjligheten att bryta fattigdomen. Ingen har en bättre möjlighet att lösa ett lands problem än dess entreprenörer.

I dag sänder kommittén ett tydligt och enkelt budskap: entreprenörskap är den huvudsakliga vägen till hållbar ekonomisk tillväxt för alla. Entreprenörskap har även en dominoeffekt. Genom att frigöra våra sinnen kan vi inspirera till förändring.

Israel, tillsammans med samarbetsländerna, hoppades på samförstånd för resolutionen. Alla länder vinner på att satsa på sina entreprenörer. Tyvärr meddelande den arabiska gruppen att de skulle rösta emot resolutionen redan innan förhandlingarna hade avslutats.

Få områden skulle kunna dra nytta av entreprenörskap såsom den arabiska världen. Människor i hela arabvärlden har rest sig just därför att de söker förändring. De kräver bättre liv, bättre ekonomier och bättre styre. De kräver ett slut på korruption, diskriminering av kvinnor och ekonomisk nergång. Men de arabiska delegationerna här idag – liksom deras regeringar – har inte hörsammat dessa rop. Istället har de, genom att rösta nej till denna resolution, vänt ryggen åt sina folk, och försökt skruva tillbaka klockan.

Denna resolution har alla möjligheter att skapa en bättre värld. Den representerar hopp och framsteg för människor i världens alla hörn…”

Läs mer på:

Permanent Mission of Israel to the UN

Se även Svenska Dagbladets artikel FN-stöd för Israelresolution

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*