Folkrättsexperter stödjer Israels rätt att stoppa Ship to Gaza

Ända sedan förra årets Ship to Gaza hindrades från att bryta blockaden så har debatten gått het om både blockadens laglighet och huruvida Israel hade rätt att borda skeppen på internationellt vatten. Många internationella folkrättsexperter har nu uttalat sitt stöd för blockadens laglighet och flera därtill har förklarat att bordningen är i linje med folkrätt. Men det slutar inte där. Det finns även åsikter som säger att Ship to Gaza själva bryter mot folkrätten då de uttalat ämnar bryta blockaden.

Så varför har Israel rätt att blockera Gaza? Enligt folkrätten så har en stat rätt att blockera hamnar tillhörande fientliga stater. Om man då accepterar att Hamas är den styrande organisationen i Gaza och att de har en väpnad konflikt med Israel så har är blockaden laglig så länge den har blivit utlyst till hamnens innehavare samt neutrala stater. Något som Israel har gjort.

Om vi accepterar att det råder en väpnad konflikt, vilket gör blockaden laglig, så har Israel även rätt att borda fartygen på internationellt vatten. Detta gäller inte bara utanför Israels territorialvatten, utan var som helst på internationellt vatten så fort som skepparna har uttryck att deras mål är att bryta blockaden. Lagliga frågor som denna påverkas inte av deltagarnas motivation, vare sig det är att skicka förnödenheter eller ett för att skapa publicitet.

Efter vad som hände förra året så har Israel en ännu tydligare rätt att stoppa flottan eftersom de har visat att de aktivt och kraftfullt kommer att försöka bryta blockaden. Det är nämligen så att blockadens legalitet enbart kan upprätthållas om den tillämpas konsekvent. Om Israel börjar släppa förbi vissa skepp så räknas den ej längre som en blockad och andra mer komplicerade lagar börjar gälla.

Då Israel tillåter att Ship to Gaza lägger till i en neutral hamn, El Arish i Egypten, eller i Ashdod för att sedan transportera förnödenheterna till Gaza så är blockaden laglig och Israel har därmed rätt att stoppa skeppen på internationellt vatten. Både FN och EU har officiellt uttalat att de rekommenderar alla som vill skicka förnödenheter till Gaza gör det via det etablerade och väl fungerande kanalerna och undviker ytterligare provokationer. Ship to Gaza gör det motsatta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*