Fred kräver eftergifter- från båda sidor

Obama lade i tre linjetal i maj fram ramarna för en framtida fred mellan Israel och Palestinierna . En av de viktigaste komponenterna i Obamas tal var hans referens till Israel som en ”Judisk stat”på samma sätt som en framtida palestinsk stat kommer vara ”Palestinsk” . Enligt mediarapporteringen från det nyligen avslutade mötet med den så kallade Internationella Kvartetten (EU,FN, USA, Ryssland), ville EU:s Höge representant för Utrikesfrågor Cathrine Ashton bara skriva under på de smärtsamma eftergifter Israel förväntas göra utan att samtidigt kräva motsvarande eftergifter från den palestinska sidan.

Kvartetten har vid upprepade tidigare tillfällen ställt sig bakom visionen om ” två stater för två folk”. Detta är samma hållning som FN intog 1947 året innan Israels födelse och som i sin tur grundade sig på beslutet av Nationernas förbund att upprätta ett ”judiskt nationalhem” – det blivande Israel. Det judiska folkets legitima, nationella anspråk måste i balansens och fredsintressets namn ges samma självklara utrymme som man tillmäter palestiniernas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*