Gränsövergångar, mat, medicinsk behandling och elektricitet

Patienter från Gaza vid gränsövergången Erez. Foto: COGAT

Israel arbetar aktivit för underlätta det civila livet i Gaza, trots de rådande fientligheterna.

Gränsövergångar

 1. Den 18 november öppnades Kerem Shalom-övergången för transport av mat, medciner och andra varor från Israel trots de pågående raketattackerna mot den israeliska civilbefolkningen och tidigare attacker mot gränsövergången.
 2. Erez-övergången har varit öppen varje dag sedan ”Operation Pillar of Defence” inleddes. Sjuttio utländska journalister har använt övergången. Tjugo Gazabor har använt övergången för att uppsöka vård i Israel och tjugotre utländska medborgare från olika icke-statliga organisationer, som hindrats från att lämna Gaza av Hamas, tog sig ut via Erez.

 

Mat och boende

 1. Det råder ingen brist på mat i Gaza. Israel blockerar inte varutransporter till Gaza, förutom vapen och material med dubbla användningsområden. Byggnadsmaterial kan importeras till Gaza under överinseende av internationella organisationer.
 2. Israel fortsätter den årliga tillförseln av fem miljoner kubikmeter vatten till Gaza, trots raketattackerna mot israeliska städer och byar.
 3. UNRWA (UN Relief and Works Agency) rapporterar (den 17 november 2012) att ”det har inte funnits något behov av att ge akut humanitär hjälp eller öppna UNRWA:s anläggningar som skyddsrum”.

Medicinsk behandling

 1. Mellan januari till oktober 2012 har ungefär 14 500 patienter och anhöriga från Gaza fått vård i Israel. 99% av alla medicinska förfrågningar från palestinier i Gaza har blivit godkända.
 2. Världshälsoorganisationen (WHO) har rapporterat en tio dagars försening vad gäller remittering av patienter i Gaza på grund av meningsskiljaktigheter mellan hälso- och sjukvårdsdepartementen i Ramallah och Gaza.
 3. Belastningen för sjukhusen i Gaza är för närvarande (den 17 november) något högre än i vanliga fall och ligger ungefär på 80% av total kapacitet.
 4. Israel blockerar inte införseln av medicinsk utrustning till Gaza. Förfrågningar inlämnade av det internationella samfundet besvaras inom 24-72 timmar, nästan alltid positivt. Israel har öppnat övergången Kerem Shalom för transport av medicinsk utrustning och andra varor trots den fara personalen utsätts för.
 5. För närvarande råder brist på vissa mediciner i Gaza på grund av oenighet mellan Hamas och den Palestinska myndigheten samt på grund av myndighetens bugetproblem.
 6. UNRWA rapporterar att alla deras tjugoen vårdcentraler hålls öppna. Av UNRWAs 12 000 anställda i Gaza har en person fått lättare skador på grund av oroligheterna.

Elektricitet

 1. Israel levererar 125 megawatt el till Gazaremsan från kraftverket i Ashkelon trots raketattackerna mot Israels civilbefolkning och även attacker mot själva Ashkelon.
 2. Gaza fortsätter att drabbas av strömavbrott på grund av Hamas politik, som motsätter sig bränsleimport från Israel. Resultatet är att Gazas kraftverk endast har en produktionsnivå på 20% av total kapacitet.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*