HaBayit shel Benji – hem för ”ensamma soldater”

Inom IDF räknas en ”ensam soldat” som en tjänstgörande soldat vars föräldrar inte bor i Israel. Ensamma soldater tjänstgör i reguljära förband och uppbär olika former av stöd från IDF, myndigheter och organisationer. Den exakta siffran varierar över tid men det finns alltid flera tusen ensamma soldater i Israel. Ungefär 40% av dem tjänstgör i stridande förband och det handlar oftast om judar från andra länder som frivilligt anmäler sig för tjänstgöring.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*