”Hamas utnyttjar sin egen befolkning”

Ambassadör Bachman: ”Israel är det första exemplet på en demokratisk stat som tvingas utkämpa ett flerfrontskrig mot assymerisk terrorism vid sina egna gränser men alla västerländska demokratier har skäl att begrunda dessa frågor och den demokratiska världen måste förenas i sina ansträngningar att besegra terrorismen.”

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*