Handelskammaren Sverige-Israel

Besök av ambassadörerna Elinor Hammarskjöld och Carl Magnus Nesser

Handelskammeren Sverige-Israel hade i går (onsdagen 24 april) ett välbesökt morgonmöte där Sveriges tidigare ambassadör i Israel Elinor Hammarskjöld berättade om sina erfarenheter och tillträdande ambassadör Carl Magnus Nesser berättade om framtiden. Av naturliga skäl kretsade samtalen mycket kring handel och Hammarskjöld beskrev handelsutbytet som ”från stål till Spotify”.

Hammarskjöld framhöll särskilt att Sverige, men framför allt EU, har en bred relation till Israel. Till skillnad från vad många tror är det inte USA utan EU som är Israels största handelspartner.

Hennes tjänstgöring präglades dessutom av den arabiska våren och bilaterala samtal mellan Sverige och Israel har ofta bestått av regionala frågor. Särskilt som man från svensk sida anser att förändringar i arabvärlden stärker ”caset” för fredsprocessen.

 

En ambassad har naturligtvis alltid ett konsulärt ansvar och ungefär 20 000 svenskar reser årligen till Israel. Vad som framför allt präglade fjolåret var Raoul Wallenberg-året där bland annat talmannen och två riksdagsledamöter besökte Israel.

Både Israel och Sverige är exportberoende länder och båda har sedan lång tid tillbaka utvecklat en framgångsrik R&D-verksamhet som redan från början tänker och agerar internationellt. Båda har dessutom klarat finanskrisen bättre än många andra och handelssiffrorna ligger ganska konstant med svensk export till Israel på 3 miljarder och israelisk export till Sverige på 1 miljard. Under den frågestund som följde togs dock exemplet med exportstatistik upp och vad som är viktigt att notera är man inte skall stirra sig blind på detta. Det är allmänt accepterat att de egentliga siffrorna är avsevärt högre men det är svårt att statistiskt kunna redogöra för totalen. I dag sker en omfattande handel av, exempelvis, mjukvara på nätet vilken är svår att redovisa för i exportstatistik. Dessutom är det viktigt att påpeka att israelisk export till annat EU-land mycket väl kan hamna i Sverige genom den fria rörligheten.

Engagerade mötesdeltagare lyssnar till ambassadör Nesser

Hammarskjöld framhävde att det är viktigt att inte endast fokusera på start-up då inte endast är ”high-tech”-företagen som är innovativa utan att det även finns en hel del äldre kvalitativa svenska företag ligger i framkant vad gäller R&D (forskning- och utveckling).

Det finns en hel del svenska små- och medelstora företag som kontaktar den svenska ambassaden med frågor om att etablera antingen miljörelaterad eller biomedicinsk verksamhet. I sådana fall arbetar ambassaden aktivt med att sätta dem i kontakt med svenska företag som redan finns på plats och som kan komma med goda råd.

 

Det viktiga är att komma ihåg att kultur, politik, biomedicinföretag, spotify – allt hänger samman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*