Hezbollah på europeisk mark

 

Thomas E. Donilon, President Obamas rådgivare för nationell säkerhet, skriver om Hezbollah i New York Times.

Hezbollahs ”verksamhet” är på inget sätt något nytt. Attentatet i Burgas är endast ett exempel bland många på vad det egentligen är organisationen håller på med – terror.

Året var 1983, den amerikanska ambassad i Beirut bombas och 63 personer dödas. Strax därefter dödas ytterligare 241 amerikaner och 58 fransmän då Hezbollah attackerar amerikanska och franska marinbarracker i Beirut. Kidnappningar, kapningar, bombdåd i Buenos Aires och Paris. I Saudiarabien dödas 19 amerikaner 1996. Allt detta resulterade i att Hezbollah var en av de absolut första terroristorganisationer som sattes upp på det amerikanska utrikesdepartementets terroristlista.

Under en tid var Europa skonat från denna organisations dåd och illgärningar. Genom de bulgariska myndigheternas och Europols resultat är denna tid nu förbi. Hezbollah finns på europeisk mark. Europa bör agera.

 

Läsa hela artikel:

Hezbollah unmasked

New York Times

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*