I söder råder konflikt, i norr räddar man liv

Mahdi Tarabia tillsammans med barnen. Foto: Pioter Filter - RHCC

Samtidigt som raketer avfyras från Gazaremsan mot byar i södra Israel får fyra barn från Gaza specialistvård vid Rambam Medical Center. Utan vården är sannolikheten stor att de inte skulle klara sig. Barnen, nefrologiska patienter som har problem med sina njurar, har varit inlagda på barnsjukhuset vid Rambam Health Care Campus i flera månder. Där har man kunnat ge dem livräddande behandling samtidigt som de väntar på sina njurtransplantationer.

Tre av barnen, Mohamed och Hadeel (båda tolv år gamla) och Hadeels äldre bror Ahmad (femton år) kom till Rambam i allvarligt tillstånd. Sedan dess har de fått hemodialysbehandling (där blodet renas genom en konstgjord njure) och peritonealdialysbehandling (som görs via buken). Den senare behandlingen görs ganska snabbt vilket innebär att patienterna snabbare kan återställas och börja leva ett mer aktivt liv igen. För barnen innebär detta att de för första gången på tre år kan återvända till sin skola som de andra barnen i deras ålder. Det fjärde barnet, sex månader gamla Lian, behandlas fortfarande med hemodialys, vilket är den lämpliga behandlingen med tanke på hennes medicinska situation.

Barnen på Rambam - Mohamed, Hadeel, Ahmad och sex månader gamla Lian. Foto: Pioter Filter - RHCC

När barnens hälsa nu har förbättrats kan de ganska snart skrivas ut från sjukhuset och återvända hem, Mohamed kommer att skrivas ut under de närmaste dagarna och syskonen Hadeel och Ahmad kort därefter. Barnens familjer har också varit på sjukhuset för att tillsammans med personal från Rambams pediatriska nefrologi-avdelning, under ledning av Professor Israel Zelikovic, lärt sig hur de själva ska kunna utföra peritonealdialys.

Professor Zelikovic talar om fördelarna med metoden och säger att ”peritonealdialys lämpar sig för barn eftersom den kan utföras med en automatisk dialysapparat i hemmet – i barnets naturliga miljö. Behandlingen genomförs på natten, då barnet sover, vilket gör att barnet dagtid inte hindras i sina normala aktiviteter. Det leder också till en bättre närings- och metabolisk balans vilket minskar trycket på hjärta och blodkärl”.

Enligt Mahdi Tarabia, avdelningsskötare på pediatriska nefrologi-enheten, och som även följt med familjerna under deras tid vid Rambam, har det hittills inte varit möjligt för barnen att få peritonealdialysbehandlingen på Västbanken eller i Gaza. Han säger att ”hemodialysbehandlingen de fick innan de kom till Rambam ledde till medicinska komplikationer vilket resulterade i sämre tillstånd och många fick läggas in på sjukhus. Nu har dessa familjer fått kunskapen att själva utföra peritonealdialys vilket innebär en betydlig förbättring för barnens tillstånd samt att de mer eller mindre kommer kunna få leva normala liv”. Familjerna kommer att få utrustningen som behövs för behandlingarna från Teva Pharmaceuticals.

Tarabia framhäver samarbetet mellan den pediatriska nefrologi-enheten vid Rambam och medicinska myndigheter i Gaza och på Västbanken som alla arbetat för barnens bästa. Enheten vid Rambam sjukhuset har under de senaste åren behandlat ett antal palestinska barn från Västbanken och Gaza för deras njurrelaterade sjukdomar. Enheten, som är specialister på dialys för spädbarn och unga barn, har i år utfört mer än 4000 dialyser.

Rambam Medical Center

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*