ISRAEL – ETT INTEGRATIONSPOLITISKT FÖREDÖME

 Fredagen den 20 maj var ambassadör Benny Dagan inbjuden att tala om israelisk invandrings- och integrationspolitik på Centerns Förnyelsedagar. Moderator för diskussionen var Mattias Johansson, vice VD för FORES.

Israel har en unik erfarenhet av flykting- och invandrarmottagning. De första åren efter statens grundande flerdubblades Israels befolkning på några år och under kommande decennier följde flera stora flyktingvågor, bland annat den stora invandringen av arabvärldens fördrivna judar. Annan betydande invandring skedde i samband med räddningsaktionerna för Etiopiens judar. Så sent som på 90-talet kom en dryg miljon invandrare från det forna Sovjetunionen, en grupp  som på något decennium kommit att bli mycket framgångsrikt integrerad och som liksom varje tidigare invandrarvåg kommit att i hög grad sätta sin prägel på det rika och mångfacetterade israeliska samhället. Israels svar på unika integrationspolitiska utmaningar är av största intresse för alla invandrarländer.

http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2011/Centerpartiets-Fornyelsedagar/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*