Israel accepterar EU:s förslag.

Efter att EU:s utrikesministrar haft möte i Luxemburg i helgen så kom de med en inbjudan till Israel och palestinierna att återuppta förhandlingar. Detta accepterades omedelbart av Israel. Abbas vägrar dock fortfarande sätta sig vid förhandlingsbordet.

Kvartetten- EU, FN, Ryssland och USA – kom den 23e september med ett förslag som innebär att parterna skall åta sig att mötas en gång per månad och med målet att nå en överenskommelse till slutet av 2012. Dessa överenskommelser skall gälla både gränser och säkerhetsfrågor.

Israel välkomnade inbjudan då det i flera år har bett om att återuppta förhandlingar. Viljan till kompromiss i fredens intresse illustreras av hur premiär­minister Netanyahu ­nyligen var beredd att acceptera Kvartettens förslag till formulering om 1967 års stilleståndslinjer som utgångspunkt för framtida gränsförhandlingar. Motsvarande formuleringar som garanterade vitala israeliska säkerhetsintressen saknades emellertid i det aktuella textförslaget.

Glädjande nog har världssamfundet börjat inse att också ­Israels legitima intressen ­måste tillmätas den vikt som ­balansen, rättvisan och freden ­kräver. Ett viktigt exempel på detta var när Spaniens utrikesminister ­Trinidad Jimenez nyligen förklarade sitt stöd för Israel som ”det ­judiska folkets hemland”. ­Ut­talandet illustrerar att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att stödja bildandet av en palestinsk stat och sam­tidigt försvara Israels fundamentala intressen och rättigheter, något som tvärtom är en förutsättning för att nå en hållbar och rättvis fred mellan parterna.

reutersbaracknetabbas268

Läs mer: DN 2 SVD Helsingborgs Dagblad

Europeiska rådets uttalande går att läsa här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*