Israel accepterar Greklands Gazakompromiss

Mot bakgrund av Greklands önskan att undvika fara för mänskligt liv så har de föreslagit att Ship to Gazas last ska lastas om till grekiska regeringsskepp för att sedan transporteras till Gaza via Israel eller Egypten. Grekiska utrikesdepartementet  uppger till Haaretz att ”Grupper av grekiska och utländska medborgare har, utan att ha fått de enligt säkerhetsregler viktiga tillstånden, valt att genomföra projektet.” och därmed försöker bryta blockaden kring Gaza trotts FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moons uppmaningar.

Det Grekiska förslaget är i linje med både Generalsekreterarens och Kvartettens, och EU:s uppmaningar och har som sådant redan accepterats av Israel. Detta är en kompromiss som borde gynna samtliga inblandade då samtliga parter får huvuddelen av vad de önskar. Även palestiniernas premiärminister, Mahmoud Abbas, har ställt sig bakom förslaget.

Nu återstår bara frågan om huruvida Ship to Gaza kommer acceptera förslaget vilket garanterar att deras gods förs in i Gaza utan vidare förseningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*