Israel – en supermakt inom hållbar utveckling

Hållbart jordbruk i Israel. Foto: MFA

Israeler har ibland en bild av att FN endast håller på med realpolitiska frågor men om man skrapar lite på ytan ser man att det faktiskt inte alls är så. När Ban Ki-Moon tillträdde som ny generalsekreterare deklarerade han att en viktig del av hans arbete skulle komma att bli världsomfattande hållbar utveckling.

Vad som menas med hållbar utveckling är föremål för diskussion men grundläggande är att ha ett långsiktigt perspektiv på ekonomisk utveckling där man bevarar resursers produktionsförmåga. Det internationella samfundet måste arbeta för att bevara miljön så att den även kan tillgodose framtida generationers behov.

Den senaste Rio+20-konferensen i Brasilien gav goda resultat för Israel. Den israeliska delegationen kom till mötet med en klar vision för hållbar utveckling och premiärminister Netanyahu sa att Israel är ett land som klarar av att ”göra mer med mindre” och att man i framtiden förväntar sig kunna göra ännu mer med ännu mindre.

Israels framgångar har blivit internationellt erkända vilket lett till att landet nu beskrivs som ”en supermakt inom hållbar utveckling”.

För mer information:

http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=279457

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*