Israel förbättrar sina relationer med EU!

Under de senaste åren har Israel förbättrat sina relationer med EU. Detta bevisas inte minst genom ratificeringen av ACAA-avtalet vilket slår fast att Israels industriella standard är jämförbar med europeiska.

Europaparlamentet ratificerade igår, tisdagen den 23 oktober 2012, detta väldigt viktiga avtal. Europeiska unionens ACAA-avtal (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) med Israel är ett ramavtal som slår fast att Israels industriella standard är likvärd den europeiska. Ett tillägg angående farmaceutiska produkter lades till. Vad detta betyder är att EU kommer erkänna Israels farmaceutiska standard och israeliska farmaceutiska produkter kan nu marknadsföras utan några extra inspektioner (vilket kan liknas med motsvarande marknadsföring av europeiska mediciner i Israel). Ytterligare tillägg som täcker andra industriella området kommer att läggas till i ramavtalet inom en snar framtid.

På grund av irrelevanta politiska invändningar har man under de senaste två åren förhalat avtalet i EU-parlamentet. Men efter många ansträngningar av utrikesministeriet och israeliska ambassader runt om i EU-länder och särskilt representationen till EU, antogs avtalet vid gårdagskvällens omröstning i Strasbourg. Resultatet av omröstningen blev en överväldigande seger för ja-sidan som drivits av EPP gruppen (parlamentets största med 270 ledamöter) i parlamentet. 379 röstade för, 230 emot och 41 som inte röstade.

Ambassadör Bachman är nöjd över gårdagens resultat:

”Avtalet innebär en fantastisk möjlighet för alla parter. Vad som nu kommer hända är att världsledande medicinska produkter från Israel snabbare kommer nå den europeiska patienten och även sänka kostnaderna för medicin i Europa. Vi har sagt det förr men säger det gärna igen: ACAA-avtalet innebär att de tekniska barriärer som har funnits för handel mellan Israel och EU nu försvinner.”

 

Europaparlamentariker Alf Svensson har tidigare, under rubriken ”Stå fast vid ACAA-avtalet med Israel!”, sagt att: ”ACAA skapar fördelar för både EU och Israel. Handeln kan öka, i synnerhet angelägen handel med mediciner, och kostnader kan minska. Israel är, som bekant, en ledande nation när det handlar om mediciner och produkter nödvändiga för att främja hälsa och välbefinnande. Det finns all anledning att stå fast vid ACAA.”

 

För några veckor sedan skrev europaparlamentariker Christofer Fjellner om ACAA-avtalet. Se Europaparlamentariker Christofer Fjellner reder ut begreppen kring ACAA-avtalet

 

Läs mer:

EPP Group in the European Parliament

Ministry of Foreign Affairs

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*