Israel går med i EU Horizon 2020-programmet

Den 8 juni skrev Premiärminister Netanyahu under Israels anslutning till

HORIZON 2020 – EU Framework Programme for research and Innovation

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Horizon 2020 är bland de största programmen i världen för forskning och industriellt samarbete. Israel kommer att överföra ca 140 miljoner euro per år från forskning, ekonomi och andra ministeriers budget. Investeringar i tidigare EU-planer har visat sig vara lönsamma. Den relativa avkastningen på israeliska investeringar är ca 60%. Israel investerade 535 miljoner euro i den sjunde planen; israeliska organ fick 840 miljoner euro i anslag, och 579 miljoner euro för universitetsforskare. I den sjunde planen som avslutades förra året, godkändes 1 197 projekt – med 2 124 israeliska vetenskapsmän från universitet och industrin.

Signerandet av Israels anslutning bekräftar Israels status som en fullvärdig partner. Fr.o.m. nu kommer cirka 500 förslag med israelisk medverkan att lämnas in. Förslagen kommer att utvärderas i september 2014 and anslagsöverenskommelserna kommer att skrivas under i slutet av året.

För mer information: ISERD – The Israeli R&D Directorate for the European Research Area (ERA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*