Israel hyllas av Kungliga ingenjörsvetenskapliga akademien

”Innovationsplan Sverige – underlag för en svensk innovationsstrategi” är Kungliga Ingenjörsvetenskapliga akademiens (IVA) senaste rapport. Innovation för tillväxt har länge varit IVAs ledord, och det är just detta som rapporten ämnar skapa. Rapporten ska tjäna som en vägkarta för Sveriges tillväxt. IVA vill öka Sveriges innovationskapacitet och öka landets konkurrenskraft.

Inför skrivande av rapporten så gjorde författarna många studieresor samt undersökte andra länders innovationsstrategier. Bland dessa så står ett land ut: Israel. Ett litet råvarufattigt land med ungefär samma landyta som Småland och en befolkningsmängd i närheten av den svenska.

I rapporten citeras israels många höga placeringar på diverse innovationsindex samt höga antal patent per invånare och stora mängd startup företag. IVA ser den israeliska innovationsstrategin som en förebild för Sverige. Israel är det ända landet i världen som satsar större andel av sin BNP på forskning och utveckling än vad Sverige gör.

Sedan början av 1990-talet har Israel uppmärksammats för sitt innovationssystem och sin inkubator-modell som har lett till mycket goda resultat vilket går att se i den stora mängd innovationsföretag som landet har.

Israel toppar just nu flera listor över mest framgångsrika cleantech-företag och flertalet stora investeringar har gjorts i landets hightech-industri under det senaste året.

 

Läs hela rapporten

One Response to "Israel hyllas av Kungliga ingenjörsvetenskapliga akademien"

  1. Pingback: Kungliga Myntkabinettets virtuella tur -del 5

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*