Israel i rymden

 

I början handlade det om en tävlan mellan länder om vem som skulle bli först – i dag handlar det om hur man genom samarbete kan nå större framgångar

Israel har under lång tid haft en stark global närvaro inom rymdindustrin. Det handlar om bedriva intensiv forskning för att utveckla nya teknologier som kan hjälpa oss här på jorden. Man bygger och skjuter upp satelliter, utvecklar elektro-optiska system och övervakar miljön från rymden. Den israeliska rymdindustrin utvecklas kontinuerligt och arbetar nu tillsammans med länder som USA, Frankrike och Italien för att driva morgondagens rymdprojekt framåt.

 

En kort tillbakablick

Israel gav sig officiellt in i ”rymdåldern” i och med sin första satellit, Ofeq-1, som skjöts upp den 19 september 1988. I och med detta anslöt sig Israel till vad som får ses som en exklusiv klubb av länder som utvecklat, byggt och skjutit upp sina egna satelliter – Ryssland, USA, England, Japan, Indien, Frankrike, Kina och naturligtvis Sverige.

Förutom att utveckla hårdvara för rymdindustrin använder Israel rymden för att ta reda på mer om vårt liv på jorden. Israel har bidragit med några viktiga insatser inom områden som laserkommunikation, embryo-utveckling och benskörhet, övervakning av föroreningar, geologisk kartläggning samt kartläggning av jord- och vegetation i halvtorra miljöer.

Det senaste stora steget togs 2003 då NASA sköt upp rymdfärgan Columbia för uppdrag STS-107 – färjans 28:e och tyvärr sista uppdrag. Bland de sju besättningmedlemmarna fanns Israels förste astronaut, Ilan Ramon, men tyvärr slutade uppdraget mycket tragiskt. När Columbia inledde sitt inträde i atmosfären ovanför Texas gick något fel och alla besättningsmedlemmar dog – 16 minuter före landning.

Många internationella rymdprogram har intresserat sig för Israels framgångar i rymden. Förutom NASA så har Israel forskningsprogram med Frankrike, Tyskland, Ryssland, Ukraina, Nederländerna och Indien. I juni 2003 togs Israel upp som medlem i European Space Agency (ESA).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*