Israel i topp på OECD:s hälsoranking

OECD, organisationen för industrialiserade länder, har nyligen släppt en rapport där de rankar hälsoförhållandena i medlemsländerna. Den mest glädjande nyheten var att Israel hamnade på femteplats vad det gäller medellivslängd. Med en medellivslängd på 81.6 så ligger Israel 2 år över snittet och hamnar före länder såsom Holland, Kanada, Frankrike och Sverige. Det är även glädjande att Israel är mer jämställt på denna fråga än snittet. Kvinnor i OECD länder lever i snitt 5 år längre än män, men i Israel så är skillnaden bara 3.8.

Över hela OECD så har andelen kvinnor diagnostiserade med bröstcancer som överlever mer än 5 år gått upp från 79% till 84% sedan 2002. Under samma tidsperiod i Israel så har siffrorna gått från 80.5% till 86%. Även spädbarnsdödligheten har gått ned. I Israel så är den 3.8 per 1000 jämfört med 4.4 per tusen som OECD-snitt.

Det var tyvärr inte bara goda nyheter för Israel. Trots de goda siffrorna så intog Israel en väldigt låg position när det kommer till fysiska resurser och infrastruktur. Bland annat så låg Israel under snittet för antalet sängar per 1000 invånare samt statens utgifter fokuserade på sjukvård. Detta har lett till överbeläggning på sjukhus samt kortare sjukhusvistelser.

Detta till trots så är siffrorna överlag goda för Israel och om utvecklingen fortsätter på samma bana så kan det bara bli bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*