Israel sänker importskatt

Israel inledde det nya året med att import skatten på flertalet importvaror. Målet med sänkningen är att sänka levnadskostnaden för landets familjer. Enligt finansministeriet så kommer inte sänkningen att skada den inhemska produktionen då de varor som sänkningen gäller inte produceras i större utsträckning i Israel.

Från och med den första januari så sänks importskatten på leksaker, vitvaror, kläder, trä, kemikalier, medicin, bagage och bildäck. Sänkningen kommer att kosta staten ungefär 400 miljoner NIS (ca 735 miljoner SEK) vilket motsvarar 25% av tullinkomsten.

Sänkningen är ett steg i ledet för tt sänka levnadskostnaderna för israeliska familjer. Till följd av demonstrationerna under sommaren så har Trachtenberg kommittén föreslagit ett antal handlingar som regeringen kan utföra för att underlätta livet för invånarna. Regeringen har även röstat angående sänkning av skatten på bensin och ämnar att spendera mer på välfärd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*