Israel satsar på ”human resources”

Mina Goldiak - Deputy Chief Scientist

Mina Goldiak, Israels Deputy Chief Scientist, har under några dagar träffat svenskt näringsliv och berättat om israelisk innovation och forskning. Hon gav även en klarsynt beskrivning av Israels situation – ”since we lack natural resources, we invest in human resources”.

Mina Goldiak är Deputy Chief Scientist vid Matimop, en myndighet som ansvarar för att främja och stödja utvecklingen av Israels industriella infrastruktur och bygga upp samarbeten inom industriell FoU mellan israeliska och utländska företag. Detta görs bl. a. genom ett omfattande bidragssystem med en allokerad budget på ca 500 miljoner US $, vilket årligen delas ut till ca 1800 nationella och internationella projekt israeliska företag deltar i.

Intresset för israelisk R&D, Research and Development, är stort i Sverige. Anledningen är egentligen ganska enkel, Israel är världsledande vad gäller teknologisk innovation och har ett lyckat inkubatorprogram som är vida erkänt internationellt. Mot bakgrund av att Sverige har sett en trend där internationella FoU-center drivna av forskningsintensiva företag lämnar Sverige blickar man mer och mer mot Israel som istället har sett en stadig ökning av internationella företag som valt att förlägga FoU-anläggningar i landet. Bland dem återfinns multinationella företag som Apple och Microsoft. Det har lett till ett stort svenskt intresse för det israeliska innovationssystemet och vilka faktorer som ligger bakom denna enastående utveckling.

Vid ett seminarium anordnat av Handelskammaren Sverige-Israel under hennes besök i Stockholm hade ett stort antal representanter från svenskt näringsliv möjlighet att lyssna och ställa frågor till Goldiak. Goldiak lyfte fram att framgångarna för israelisk innovation till stor del har drivits fram av Israels politiska och ekonomiska situation. Israel, som ett land med få naturtillgångar, har istället satsat stort på att utveckla landets högteknologiska sektor. Samtidigt har innovativa områden växt fram som ett resultat av nödvändighet, som exempelvis innovativa lösningar för effektiv användning av Israels knappa vattenresurser. Den obligatoriska militärtjänstgöringen, tillsammans med den israeliska kulturen och dess chutzpah, lyftes också fram som att ha varit viktiga faktorer bakom Israels framgångssaga. Kombinationen av att våga ta risker, samtidigt som israeler i ung ålder lär sig hantera risker och snabba förändringar, förklarar Mina Goldiak som att bidra till ökad flexibilitet, anpassning och ett ”innovative mind” som gynnar den inhemska företagskulturen. Israels politiska situation i dess närområde har också bidragit till att israeliska företag naturligt tittar mot den globala marknaden för affärsmöjligheter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*