Israel satsar på miljön

Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling äger rum mellan 20 – 22 juni i Rio de Janeiro, Brasilien.

Konferensen kommer att fokusera på två saker: uppbyggnaden av en grön ekonomi för att åstadkomma en hållbar utveckling för att hjälpa människor ur fattigdomen medan man förbättrar den internationella koordinationen för hållbar utveckling

Mycket har gjorts i Israel under det senaste årtiondet för att möta de utmaningar som hållbar utveckling innebär när man i Israel bestämde att Israels regering ska grundas på principen om hållbar utveckling, fortsätta utvecklingen av program för lokal hållbarhet, sätta upp mål för förnyad energi och energibevaring, formulera en nationell klimatplan, initiera sopåtervinning, tillämpa Clear Air Law och formera en nationell plan för att minska luftföroreningar.

Israel Environment Bulletin – specialutgåva
Israel Environment Bulletin fokuserar i sitt senaste nummer på Israels beslut för att formulera en grön växtstrategi för det kommande årtiondet och de innovativa vägar som finns tillhands. Bulletinen ger också en överblick över hållbarheten fram till 2030, ett unikt projekt där en rad olika framtidsscenarier presenteras, en vision av hållbarhet  och den väg som Israel ska ta för att uppnå denna vision.

>>>Israel Environment Bulletin

Beställning av enstaka ex av bulletinen kan göras till info@stockholm.mfa.gov.il

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*