Israel tar för tredje gången plats i UNICEF:s styrelse

UNICEF

Israels uppdrag som medlem av FN:s barnfonds (UNICEF) styrelse påbörjades den första januari 2013. Det är tredje gången som Israel nu påbörjar sitt uppdrag som styrelsemedlem för denna oerhört viktiga organisation.

UNICEF finns i dag i närmare 200 länder och är en humanitär organisation som bland annat arbetar för barns hälsa runt om i världen genom att förse dem med rent vatten, mat, utbildning, jämställdhet och fattigdomsbekämpning.

Organisationen grundades 1946 av, bland andra, Ludwik Rajchman, en polsk-judisk barnläkare och som överlevde Förintelsen. Rajchman blev UNICEF:s förste ordförande och tjänstgjorde från 1946 till 1950. Hans grundtanke var att hjälpa de europeiska barn vars liv förstörts på grund av Förintelsen men det utvecklades till en internationell organisation med målet att hjälpa alla barn, överallt.

UNICEF:s förbindelse med Israel inleddes 1948 då organisationen gav det nya landet humanitär hjälp genom att sända mat, filtar, vacciner och medicinsk utrustning för behandling av barn och mödrar.

Senare, från 1951 till 1959, tjänstgjorde Israel som medlem av UNICEF:s styrelse under status som utvecklingsland och 1955 var man styrelsens ordförande. Israels representant den gången var Zina Harman, en israelisk FN-representant fram till 1955 och gift med Israels dåvarande ambassadör i USA.

Harman representerade även Israel i UNICEF:s verkställande utskott från 1963 till 1965 då organisationen mottog Nobels fredspris för sitt arbete. 1969 upprättade hon Israeli Fund for UNICEF, en ideell organisation där frivilliga arbetar för att bistå den internationella organisationen genom utbildning och insamlingar. Genom skapandet av Israeli Fund gick Israel från att ha varit ett land som mottog hjälp från UNICEF till att istället stödja UNICEF:s arbete.

Israel har i dag goda kontakter med organisationen. Israeli Fund for UNICEF, med huvudkontor i Tel Aviv, har samlat in miljontals shekel till organisationens arbete och syfte att hjälpa barn runt om i världen. Israel samarbetar också med UNICEF genom att delta i olika biståndsprojekt.

Israels nuvarande uppdrag som styrelsemedlem kommer att pågå under hela 2013 och representanterna från utrikesdepartementet kommer att arbeta aktivt för att fortsätta det viktiga arbete som UNICEF utför varje dag.

För att läsa mer om UNICEF klickar du här. Du kommer då till UNICEF:s svenska sida.

För UNICEF:s internationella sida klickar du istället här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*