Israels ambassadör besöker Region Skåne med cleantech delegation

Den tredje april besökte Israels ambassadör Benny Dagan Region Skåne tillsammans med en delegation av framträdande figurer inom den israeliska cleantech-industrin ledda av prof. Eilon Adar. Besöket sker på inbjudan av Göran Tunhammar, Skånes landshövding. Under vistelsen så kommer delegationen att möta representanter från såväl näringsliv som regionala myndigheter. Bland annat så kommer Alfa Laval, Malmö Cleantech City, Solar Technology Sweden Lunds universitet att finnas representerade.

Israel är världsledande på cleantech, framför allt vad det gäller vattenrening och solenergi. Den israeliska delegationen såväl som de skånska delegationerna har höga förhoppningar på att detta informationsutbyte skall leda till framtida relationer.

Sverige och Israel är båda små nationer med kraftig fokus på innovation och high-tech företag. Sverige har tidigare implementerat israeliska inkubator-modeller för start-up företag, något som haft god effekt. Israel har även hyllats av Kungliga ingenjörs och vetenskapsakademin för sitt framstående arbete i främjandet av innovation och forskning.

”Kunskapsutbyte mellan två länder som ligger i framkant i utvecklingen av nya, gröna och hållbara lösningar är givande för båda parter. Israeliska ambassadörens besök i Skåne är välkommet och vi kan konstatera att Sverige och Israel har mycket gemensamt”, säger landshövding Göran Tunhammar.

Sverige och Israel är de två länder i världen som spenderar störst andel av BNP i forskning och utveckling. I den nyligen publicerade Global Cleantech Innovation Index rankades Israel som tvåa i världen och Sverige som trea.
”Cleantech kan stärka samarbetet mellan Israel och Skåne. Skåne har många intressanta företag inom Cleantech och ett mycket framgångsrikt universitet för forskning och högre utbildning. Ett samarbete bör vara i bådas intressen”, säger Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige.
Flera av världens mest framgångsrika Cleantech-företag kommer från Israel och Sverige. Strategiska och långsiktiga satsningar på forskning och utveckling har gjort att innovationer från Sverige och Israel är av stor betydelse för klimatet. Stockholm Environmental Insitute och Stockholm Resilience Center är exempel på institutioner i framkant när Sverige bidrar i det internationella klimatarbetet. Israeliska TaKaDu är det högst rankade europeiska företaget på prestigefulla Global Cleantech-listan med sitt system för att minimera vattenslöseri.

Uttalande av ambassadör Benny Dagan angående situationen för judar I Malmö

Det är fullständigt oacceptabelt att Malmös judar utsätts för övergrepp och trakasserier. Antisemitism är den värsta formen av rasism som mänskligheten har ställt till med och det är allas vårt ansvar att stoppa och fördöma den. Detta har alltid varit min position.

-Jag tar kommunalråd Reepalus förtydligande i beaktande. Det är nu viktigt att han omvandlar detta till faktisk policy.

 

 

Läs mer: SVD DN 2 3 4 5 6 Skånskan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*