Israeliskt fokus på vatten: Watec 2011

Se även BBC:s inslag om WATEC och vattenbrist här

 

Med de vatten-, miljö- och energiutmaningar som världen står inför så är det naturligt att dessa frågor har hamnat högt på världsagendan. WATEC 2011 som hålls i Israel nu i veckan belyser dessa problem, men även faktiska lösningar till dem. På konferensen kommer det att presenteras beprövade och fungerande lösningar inom vatten och vattenrening, energieffektivitet,  vattenkvalitet och avsaltning.

Förutom spännande idéer från israeliska startup-företag så kommer även storföretag från såväl Israel som Europa, USA, Afrika, Asien och Australien att ställa ut på mässan. Detta ger företag, forskare och institutioner en oöverträffad möjlighet att inspireras, knyta kontakter och skynda på utvecklingen inom dessa viktiga ämnen. Över 20,000 personer från över 90 länder samt 30 ministrar och viceministrar kommer att befinna sig på mässan för att utbyta idéer.

Kanske den viktigaste paviljongen på hela WATEC är ”Innovation Pavilion”. I den så kommer ca. 35 startup-företag att ställa ut nya och innovativa metoder för att minska vår energiförbrukning och öka tillgängligheten på vatten i världen. Färskvatten är något som vi tar för givet i Norden men tillgången därav är ett stort problem i många delar av världen, framförallt i Afrika och Mellanöstern. För de som bor där så är hållbara metoder för att säkra tillgången till dricksvatten livsviktigt.

WATEC är en av väldens största mässor inom vattenområdet och har därför blivit till en viktig mötesplats för internationella företag, nystartade företag, forskare och regeringar. Det är en unik möjlighet att utbyta idéer som kan förändra vår värld till det bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*