Israelquiz!

Resultat!

Det har varit ett stort intresse för vår Quiz och väldigt många svar har kommit in. Rätt svar skulle vara: Chaim Weizmann, 10 stycken har vunnit ett Nobelpris, Döda havet är jordens lägsta punkt (officiella mätningar varierar men rätt svar har givits för intervallet 417-424 m.u.h., diplomatiska förbindelser upprättades 1949-1950, Israel blev OECD-medlem 2010.

Ambassadören stod för dragningen bland de korrekta svaren och vinnaren är CHRISTINA EILEFORS. Stort grattis! Ett exemplar av Start-up Nation – The Story of Israel’s Economic Miracle kommer att skickas till Christina.

 

Vad kan du egentligen om Israel?

Idag publicerar vi de första frågorna till vår Israelquiz. Varannan fredag kommer nya frågor med olika teman att publiceras på bloggen samtidigt som vinnaren från föregående quiz utses.

Om Du svarar rätt på alla frågor kan Du vinna ett exemplar av Start-up Nation – The Story of Israel’s Economic Miracle av Dan Senor och Saul Singer.

 

”In the midst of all the chaos of the Middle East, there’s a remarkable story of innovation. START-UP NATION is filled with inspiring insights into what’s behind Israel’s dynamic economy. This is a timely book and a much-needed celebration of the entrepreneurial spirit” – Meg Whitman

 

Skicka ditt tävlingssvar till dcm-assistant@stockholm.mfa.gov.il senast torsdag den 6/9 klockan 15.00. Ange i ditt svar om vi kan publicera ditt namn på bloggen.

 

 

Frågor:

Vad hette Israels förste president?

Hur många israeler har vunnit ett Nobelpris?

Vilken är den lägsta punkten på jordens yta och hur låg är den?

Vilket år upprättades diplomatiska förbindelser mellan Israel och Sverige?

Vilket år blev Israel OECD-medlem?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*