Israels arkeologiska arkiv digitaliseras

Den ursprungliga ritningen till renoveringen av den Heliga gravens kyrka efter jordbävningen 1927. Foto: Israeliska riksantikvarieämbetet

Uppgifter om alla arkeologiska aktiviteter i Israel håller på att digitaliseras och kommer inom kort att finnas tillgängliga on-line. Tiotusentals dokument, fotografier och kartor från Akko och Jerusalem från 1919-1948 finns dessutom redan i dag att beskåda och ta del av on-line.

Israels arkeologiska arkiv, som administreras av Israels riksantikvarieämbete och som samlar all data om arkeologiska aktiviteter i landet, håller just nu på att digitaliseras. Detta sker genom gemensam finansiering där två olika myndigheter deltar – kulturarvsprojektet som hör till premiärministerns kontor samt det israeliska riksantikvarieämbetet. Det vetenskapliga arkivet har sitt ursprung i det före detta British Mandatory Department of Antiquities som sedermera blev Israel Department of Antiquities och som i dag kallas Israel Antiquities Authority (israeliska riksantikvarieämbetet).

Det första steget i detta enorma projekt och som innehåller tiotusentals dokument, fotografier och kartor från Akko och Jerusalem finns redan tillgängligt on-line. Det mesta av detta material är skrivet på engelska på grund av att handlingarna kommer från tidsperioden 1919 till 1948.

Att ladda upp gammalt och värdefullt material på Internet kräver särskilda förberedelser. För att kunna skanna materialet har israeliska riksantikvarieämbetet anlitat ImageStore Systems Ltd. Detta har man dels gjort därför att arkivmaterialet är väldigt ömtåligt men även på grund av att materialet varierar stort vad gäller kvalitet, papperssort och format varför man inte kan använda vanlig utrustning utan måste arbeta med ett dokument i taget.

Enligt kabinettssekreterare Zvi Hausner och Reuven Pinsky, direktör för kulturarvsprojektet, så utgör ”the Mandatory archive” den huvudsakliga grunden för arkeologisk forskning under de senaste hundra åren. Det nuvarande programmet, som är en del av det israeliska arkivnätverkets projekt att skanna och digitalisera arkivmaterial, kommer att göra det möjligt för en bredare allmänhet och särskilt forskare i Israel och utomlands att ta del av och använda den kunskap som finns.

Enligt doktor Uzi Dahari, biträdande direktör för israeliska riksantikvarieämbetet, är ”arkivets vetenskapliga värde ovärdeligt, och det är det enda av sitt slag inte bara i Israel utan i världen. I Israel finns ungefär 30 000 kända och nedtecknade antika platser vilka även utgör vårt kulturarv – den största och viktigaste tillgången för Staten Israel. Israels riksantikvarieämbete behandlar, undersöker och nedtecknar alla antika platser i landet. En av riksantikvarieämbetets alla arbetsuppgifter består av att driva och förvalta det vetenskapliga arkivet. Riksantikvarieämbetet beslutade att digitalisera arkivet för att tillgängliggöra informationen som finns bevarad för hela världen. Det är av den anledningen som informationen skannats och kategoriserats enligt regler som är lämpliga för forskningsbehov”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*