Israels befolkning över 8 miljoner

Operation Dove's Wings - Immigrants from Ethiopia greeted at Ben Gurion Airport (Aug 2013) Copyright: Jewish Agency/Moshik Brin

Operation Dove’s Wings – Immigrants from Ethiopia greeted at Ben Gurion Airport (Aug 2013) Copyright: Jewish Agency/Moshik Brin

Israels befolkning förväntas vara över 11 miljoner år 2035.

Israels befolkning är nu 8.132.000. En höjning med 1.8% eller 147.000 människor sedan 2012. 75.2%, ca 6,1 miljoner israeler är judar. Den arabiska befolkningen i Israel vilket omfattar muslimer, kristna araber och druser är 20.6% – 1.6 miljoner. De resterande 4%, 348.000 är antingen icke-arabiska kristna eller personer med andra religioner eller sådana som står utanför religionen.
Enligt Israels Statistiska Centralbyrå, föddes 175.000 barn i Israel under 2013. Om Israels befolkning ökar i samma takt beräknar man nå 11.4 miljoner människor år 2035. Enligt Statistiska Centralbyrån beräknas emellertid tillväxttakten minska från 1.8% till 1.4% p.g.a. minskande födelsesiffror.
Födelsetalet beräknas ändå vara högt om man jämför med arabstaterna i området. Enligt FN kommer medelkvinnan i Jordanien, som har det högsta födelsetalet, föda 2.41 barn år 2035. I Israel kommer siffran att öka från 2.99 till 3.04 barn medan det kommer ske en minskning i den israelisk-muslimska gruppen från 3.37 till 2.71. Centralbyrån beräknar också att den höga levnadsåldern kommer att fortsätta att öka fram till år 2035. Om 22 år kommer en judisk kvinna, född i Israel, förväntas leva till 89.5 år mot 86.3 för arabiska kvinnor, 84.8 för judiska män och 81.6 för arabiska män.
Nya medborgare under 2013

Den största immigrantgruppen under 2013 kommer från forna Sovjetunionen med 7.520 immigranter.

Immigrationen av judar utanför Israel ökade 2013 med 7% medan antalet från Nordamerika minskade med 11%. Den totala immigrationsökningen på 63% är ett resultat av immigrationen från Frankrike som utgör en total ökning från Västeuropa på 35%. Ökningen av immigranter från Frankrike tros bero på de många antisemitiska attackerna under förra året. Totalt anmäldes 614 incidenter vilket är en ökning med 58% från 2011.
Allt som allt kom 4.390 europeiska judar till Israel vilket är en ökning från 3.258 personer från året innan.
Immigrationen från Latinamerika ökade med 34% under förra året och ledde till att 1.240 nya immigranter kom medan immigrationen från Storbritannien minskade med 27% – 510 nya immigranter anlände. Från Östeuropa kom 270 nya immigranter. Trots Jobbikpartiets högerextremism kom endast 160 personer från Ungern. Den största gruppen kom från länder från det forna Sovjetunionen – 7.520 immigranter. Några immigranter, 245, kom från Mellanöstern, 74 från Turkiet och resten från olika asiatiska och afrikanska länder.
Immigration från Nya Zealand och Australien fördubblades nästan men stannade vid 265 personer. Immigration från Etiopien sjönk också med 44% då planerade operationer för att föra etiopiska judar till Israel, avslutats.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*