Israels blockad av Gaza är laglig enligt FN

Idag släpps Palmer-rapporten, FN:s rapport angående Ship to Gaza 2010 och Israels agerande jäntemot flottiljen.Kommittén som har skrivit den leddes av Nya Zeelands tidigare premiärminister Geoffrey Palmer på begäran av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Den fastslår flertalet saker som vänder upp och ned på den gängse synen på vad som hände. Bland annat så visar den otvetydigt att Israels blockad av Gaza är laglig och att den inte utgör kollektiv bestraffning samt att Israel hade rätt att agera på internationellt vatten för att upprätthålla blockaden. Utöver det så dömer Palmerkommisionen ut rapporten som tidigare presenterades av FN:s råd för mänskliga rättigheter som oprofessionell, vinklad och politisk.

Den rapport som nu presenterades för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon konstaterar att ”Israel står inför ett verkligt hot mot sin säkerhet från militära grupper i Gaza. Blockaden är därför en legitim säkerhetshandling för att förhindra att vapen förs in i Gaza sjövägen och dess upprätthållande är i enlighet med folkrättens krav.” Den nya rapporten är en otvetydig bekräftelse på vad Israel tidigare har sagt och som har förnekats av politiserade rapporter och debattörer. Palmer säger att aktivisterna agerade vårdslöst när de försökte bryta den folkrättsenliga blockaden.

Rapporten bekräftar även att de israeliska soldaterna agerade i självförsvar. Trots att majoriteten av aktivisterna var fredliga så skriver kommittén att soldaterna mötte massivt våldsamt motstånd, blev skadade och utsattes för risk av passagerarna. Det kvarstår enligt Palmerkommisionen tvivel angående IHH:s avsikter med flottan och det våld soldaterna utsattes för gjorde självförsvar befogat. Trots det har soldaternas reaktion beskrivits som oproportionerlig. Det organiserade våldsamma motstånd som soldaterna utsattes för när de bordade Mavi Marmara berättigade dem att använda självförsvar för att rädda sina egna liv.

Israels blockad bedöms som laglig och Israels rätt till självförsvar, både som land och för soldaterna bekräftas. Rapporten upprepar att Israel står inför ett verkligt hot från Gaza och har rätt att agera för att försvara sig emot det. Israel har därför rätt att upprätthålla blockaden, även på internationellt vatten.

Detta är inte första gången som Israel har blivit föremål negativa rapporter som sedan har blivit dragits tillbaka eller motbevisade. Richard Goldstone som skrev rapporten om operationen i Gaza 2008 i Gaza drog tidigare tillbaka sitt stöd för rapporten. Detta bevisar behovet av att undvika förhastade slutsatser tills ordentliga undersökningar har genomförts.

 

 

 

Läs mer: SVD, 2, 3, 4 5 DN, 2, 3, 4 5Expressen

På bloggen, 2, 3

2 Responses to "Israels blockad av Gaza är laglig enligt FN"

  1. Sanity  september 2, 2011 at 14:11

    Det gäller att inte läsa en rapport som djävulen läser bibeln. Men det är klart. Inte alla tror på en djävul eller ett helvete att komma till efter livet.

    Svara
  2. Pingback: Bakom kommentarsridån på Sveriges Radio Västerbotten « Svart på vitt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*