IT-sektorn i Israel ångar på

Nya rapporter pekar på att efterfrågan för high-tech arbetareförsta halvåret 2011 har ökat med 25%  jämfört med samma period 2010. Huvudsakliga anledningen till ökningen var företags expansio nn samt att företag har började erbjuda mer komplexa tjänster och produkter.

Detta är även ett tecken på ett trendbrott. Tidigare så har företagen outsourcat en stor del av dessa positioner men har nu valt att anställa dem själva istället. Den kraftigaste tillväxten har skett innom hårdvaruindustrin där efterfrågan har ökat med 47% och vi även sett en löneökning.

Denna rapport styrker bilden av att Israel är i en period av starkt högteknologisk tillväxt.  Förra veckan så rapporterades det att Israel har stigit i det  globala innovationsindexet och idag rapporterade Morgan Stanely att de har uppgraderat Israels tillväxtprognos.

One Response to "IT-sektorn i Israel ångar på"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Israelisk Inkubatormodell Resulterar i Svenska Startup-företag

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*