Just nu: ledarskapskonferens i Haifa

Den 3-8 november hålls en internationell kvinnlig ledarskapskonferens i Israel.
Konferensen, som anordnas i samarbete med FN Women och FN:s utvecklingsprogram (UNDP), är den 28:e i ordningen. Den kan ses som ett forum för möte och dialog mellan globala ledare, med särskilt fokus på jämställdhet och kvinnors egenmakt.

De 50 deltagarna, som kommer från hela världen, inkluderar ministrar från Burkina Faso, Costa Rica, Rumänien, Papua Nya Guinea  och Samoa, riksdagsledamöter, forskare och ledande företrädare för FN-organ och internationella hjälporganisationer. Deltagarna kommer bland annat:

–          Identifiera prioriterade områden som bidrar till ökad delaktighet för kvinnor och flickor.

–          Undersöka och analysera kvinnliga ledares roll i beslutsfattande på alla nivåer, samt rekommendera strategier och alternativ för att forma framtiden för demokratiska samhällen.

–          Diskutera framsteg som gjorts, och de brister som fortfarande finns, i genomförandet av millenniemålen utifrån ett genusperspektiv.

Konferensen öppnade igår söndag den 3 november på Krieger Center for Arts i Haifa. I invigningsceremonin deltog den verkställande direktören för FN: s befolkningsfond (UNFPA), Israels minister för Kultur och Idrott Limor Livnat, och borgmästaren i Haifa.

Konferensen sponsras av Golda Meir Mount Carmel International Training Center (MCTC), en institution under MASHAV – Israels byrå för internationellt utvecklingssamarbete vid utrikesministeriet.

Women at MCTC Foto: MCTC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*