Kabinettet godkänner beduinsk bosättning i Negev

Kabinettsmöte söndagen den 27 januari 2013 Foto: GPO

På söndagen godkände kabinettet minister Benny Begins rekommendationer om att formalisera beduinska bosättningar i Negev


Den officiella texten anger att man så långt som möjligt skall erkänna de byar det handlar om. Vad gäller äganderätt beslutades det att kompensation i form av mark eller pengar skall ges. Kabinettet godkände även ett lagförslag för hur ramverket skall utformas.
Kabinettet kommer att investera 1,2 miljarder NIS i en femårig plan som skall främja ekonomisk utveckling och tillväxt bland Negevs beduiner samtidigt som man investerar hundratals miljoner shekel för att utveckla infrastrukturen i beduinska samhällen.
Premiärminister Netanyahu sa att ”målet med detta historiska beslut är att få ett avslut på illegalt byggande och att bättre kunna integrera beduiner i det israeliska samhället”. Minister Begin påpekade att ”beduiner är medborgare med lika rättigheter och utgör en ofrånkomlig del av Negev.”

Läs mer:
Cabinet approves status of Bedouin settlement in the Negev

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*