Klagomuren kan vara byggd efter Herodes

Klagomuren är den västra fördämningsmuren runt tempelberget i Jerusalem. Länga har man trott att den byggdes av den romerska härskaren Herodes för att skapa en platå runt templet så att fler judiska pilgrimer skulle få plats på vallfärdshögtider. Nu pekar nya arkeologiska fynd på att den kan ha byggts efter Herodes död.

Under utgrävningar av en gammal dräneringskanal under en av huvudgatorna som användes av pilgrimer för 2000 år sedan så har den Israeliska antikvitetsmyndigheten hittat en Mikve, ett rituellt bad. Utgrävningarna under den stenlagda gatan visade att badet hade blivit delvis igenfyllt för att lägga grunden för Muren.

Inbäddat i grunden så fann arkeologerna romerska mynt daterade till år 17, det vill säga efter att Herodes dog.  Denna dramatiska upptäckt tyder på att muren inte var färdigbyggd fören under kung Agripas II, Herodes barnbarn. Denna teori bekräftar det som skrivits av judisk-romerske historikern Joseph Flavius. Han skrev ca. år 70, efter att templet förstörts av romerska legionärer att fördämningsmurarna enbart hade färdigställts ca 20 år tidigare under kung Agripas II. Joseph Flavius berättar att detta var ett extremt stort byggnadsprojekt som tog över en generation att färdigställa och att när projektet var klart så stod 18,000 människor arbetslösa.

Forskare har varit bekanta med denna teori men detta är det första arkeologiska bevis som uppdagats. Under samma utgrävning så upptäcktes svärd, oljelampor, krukor och mynt som tros ha tillhört judiska rebeller som gömde dem där från de romerska soldaterna.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*