Netanyahu utlyser nyval

Netanyahu talar i israelisk tv på tisdagskvällen Foto: GPO

I  tisdags (9 oktober) meddelade premiärminister Netanyahu att det blir nyval i Israel. Premiärministern tillkännagav sitt beslut i tv och nedan kan ni läsa hans uttalande.

”Å alla israelers vägnar vill jag uttrycka mitt stöd till boende i de områden som gränsar till Gazaremsan. Jag lovar att vi kommer fortsätta vidta kraftfulla åtgärder mot terrorismen.

Om några månader kommer vi att avsluta det fjärde året som regering och den mest stabila regeringen under de senaste decennierna. Denna stabilitet har hjälpt oss uppnå två huvudmål som vi lovade Israels medborgare.

För det första har vi stärkt säkerheten, och detta i en period då svåra och farliga omvälvningar rasat runt oss i Mellanöstern.

För det andra har vi stärkt ekonomin i en tid av svåra omständigheter, en pågående global ekonomisk kris vilken lett till att viktiga ekonomier i Europa kollapsat med massarbetslöshet som följd.

För att ta uti med dessa utmaningar har vi investerat omfattande resuser för att stärka IDF, såsom Iron Dome och byggandet av säkerhetsstängslet längs den egyptiska gränsen. Vi har också fört en ansvarfull ekonomisk politik. Andra länder har en ekonomisk politik som lett till massarbetslöshet medan vi har skapat ett rekordstort antal arbetstillfällen, 330 000 jobb. I andra länder har de antagit enorma nedskärningar medan vi har ökat investeringarna inom utbildning, hälsa, infrastruktur, transport et cetera.

Det finns bara ett sätt att upprätthålla dessa prestationer. Med tanke på de regionala omvälvningarna och den globala ekonomiska krisen måste vi fortsätta upprätthålla en ansvarsfull ekonomi och säkerhetspolitik eftersom många utmaningar fortfarande ligger framför oss: att se till att Iran inte får en atombomb, att försvara våra gränser mot terrorism och infiltration, att upprätthålla fredsavtalen med våra grannar, att upprätthålla våra vitala nationella intressen i framtida fredsförhandlingar och att säkerställa en dynamisk och växande ekonomi som bevarar arbetstillfällen för israeliska medborgare.

Allt detta kräver en ansvarfull budget med en långsiktig vision.

Idag avslutade jag en samrådsrunda med ledarna för koalitionspartierna och kom fram till slutsatsen att det i dagsläget inte är möjligt att få igenom en ansvarsfull budget. Vi är på tröskeln till ett valår och tyvärr är det under ett valår svårt för partierna att sätta det nationella intresset före partiintresset. Resultatet av detta kan bli att man avviker från budgeten med en massiv ökning av underskottet, vilket väldigt snabbt skulle sätta oss i samma sits som de sönderfallande ekonomierna i Europa. Det kommer jag inte tillåta hända här.

När vi har två omfattande omvälvningar runt oss, den säkerhetsmässiga och den ekonomiska, är det mitt uppdrag som premiärminister att sätta det nationella intresset främst och därför har jag beslutat att Staten Israel behöver gå till val nu, så snart som möjligt.

Staten Israel skulle föredra en kort valkampanj på tre månader snarare än en lång process som skulle pågå i ett helt år och allvarligt skada Israels ekonomi. Och därför går vi nu till val efter fyra år.

Jag tackar Israels medborgare för det stora privilegium att ha utsett mig att tjäna som er premiärminister och jag söker förnyat mandat från folket att fortsätta leda Staten Israel.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*