Nya Gasfyndigheter utanför Israel

Prospektörer har hittat ett gasfält 110 km utanför Haifa. Preliminära resultat antyder att den nya gasfyndigheten, Dolphin 1, innehåller 15,7 miljarder kubikmeter naturgas. Det betyder att fältet är ungefär hälften så stort som Mari B, fyndigheten som varit i drift sen 2004. Dolphin 1 är bara senaste i en rad fynd som har gjorts de senaste året.

I detta fall så finns gasen i en geologisk formation som kallas ”Tamar sanden” och är belägen 4,400 meter under utan i vatten som är 1,560 meter djupt. Fortsatta tester kommer avgöra huruvida detta är en kommersiell fyndighet.

Läs mer: Globes SVD Skånskan SR

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*