Nytt hållbart sätt att tillverka plast av sjögräs

En israelisk upptäckt övervinner behovet av bördig jord och färskvatten för att kunna tillverka miljövänliga bioplaster. Istället används sjögräs från saltvatten.

Alla vet att plast är dåligt för miljön. Därför har vi bioplast – plast tillverkat av förnybara material såsom växter eller avfall. Dessa bioplaster kan emellertid inte produceras överallt eftersom tillverkningsprocessen kräver färskvatten, en bristvara på många ställen på jorden.

Ett sådant land är Israel. Det är ett problem som forskare vid Tel Aviv University nu tagit itu med genom att utveckla polymer från mikroorganismer som växer på sjögärs.

Läs mer om forskningen på Tel Aviv University

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*