Obama förstår Israels dilemma

Israel har under hela sin existens varit tvunget att balansera sitt behov av säkerhet och trygghet mot sin önskan om fred. Detta kan låta motsägelsefullt då fred är det som garanterar mest säkerhet för landet. Dock är vägen dit kantad av faror. De åtgärder Israel har vidtagit för att närma sig fred har ofta lett till ökad otrygghet. Tillbakadragandet från södra Libanon förde inte oss närmare fred. Det gav bara Hizbollah en möjlighet att ta över södra Libanon och att därifrån skjuta raketer mot israeliska civila. Med detta i minnet så drog Israel ändå sig tillbaka från Gaza. Avvecklingen av bosättningarna där var extremt impopulär hos delar av det israeliska samhället och var politiskt mycket kostsam. Trots detta ansågs möjliga freden vara värd uppoffringen och en risken.

Obama visar i sitt tal att han förstår Israels dilemma. Liksom palestinierna har också israelerna blivit frustrerade av att förhandlingarna har varit i mångt och mycket fruktlösa. Varje gång de är på väg att leda någon vart så ökar attackerna mot Israel.

Detta borde vara nog för att driva Israel bort från förhandlingsbordet. Så är inte fallet. Israel har gång på gång bjudit in palestinierna till förhandlingar. Israel accepterade att följa Obamas plan för att skapa en palestinsk och en judisk stat sida vid sida som det har stipulerats av FN. Israel har även gått  med på att utgå ifrån 1967-års gränser som basis för dessa förhandlingar. Palestinierna förkastade däremot detta då de motsätter sig att att Israel ska vara en judisk stat samtidigt som de själva framhåller att Palestina ska vara en palestinsk stat. Israel har accepterat en palestinsk nationalstat.

”Det judiska folket har byggt en framgångsrik stat i sitt historiska hemland. Israel förtjänar att bli erkänt. Det förtjänar normala relationer med sina grannar. Och palestiniernas vänner gör dem inga tjänster när de förnekar denna sanning.”

Obama var mycket tydlig i sitt tal och visade stor förståelse för Israels dilemma, något man sällan ser hos ledare när de kommenterar konflikten officiellt, även om de är medvetna om det privat.

”Vi är övertygade om att en fredlig lösning måste innebära ett erkännande de mycket verkliga säkerhetsproblem som Israel ställs inför varje dag. Låt oss vara ärliga: Israel är omringat av grannar som har påbörjat och utkämpat repeterade krig mot landet. Israels civila har blivit mördade av raketer som har skjtits mot deras hem och självmordsbombare på bussarna. Israels barn växer upp i vetskapen att i hela regionen får andra barn lära sig att hata dem. Israel, ett litet land med mindre än åtta miljoner invånare, skådar ut över en värld där ledare för mycket större nationer hotar att utplåna dem från kartan.”

Obama framhöll att en palestinsk stat måste skapas men sade i samma andetag att en stat enbart kan skapas som resultat av ett fredsfördrag mellan palestinierna och Israel. Han gav eftertryck åt tanken att fred inte är lätt att uppnå och varje steg framåt kan följas av två steg bakåt. Trots detta får man inte ge upp. Fred måste förhandlas fram av parterna.

Båda regeringarna och majoriteten av deras folk önskar fred. Det finns självklart radikala element på båda sidor som inte önskar det, men dessa är i minoritet i Israel. Palestinierna är däremot kraftigt  splittrade. Fatah självt är tudelade. En del, led av Abbas, vill gå till FN nu, en annan del, ledd av premiärminister Fayad, tycker inte att man är redo att styra en stat. Samtidigt så vill Hamas och andra extrema grupper utrota Israel och driva judarna i havet medan andra palestinier önskar bli medborgare i Israel. Dessa hinder måste överbryggas. Den palestinska myndigheten måste stärkas och göras redo att administrera sitt område innan den kan utropa en stat.

Vidare så kommenterade Obama Israels prekära situation där framförallt Iran och Syrien, men även andra stater stödjer terror i Israel och förtrycker sina egna folk. Han poängterade att sanktionerna mot dem måste öka. President Obama sade vidare att en fredlig lösning måste ta hänsyn till båda sidors intressen. Israels behov av säkerhet är inte mindre viktigt en palestiniernas territoriella krav. Fred skapas inte genom en omröstning. Fred ska inte bara vara i ett ögonblick efter att en omröstning skett utan kunna upprätthållas långvarigt.

I linje med vad Obama sade så är det dags för ett erkännande för de steg Israel har tagit och de uppoffringar Israel har gjort för att uppnå fred. En palestinsk stat måste jämställas med en judisk stat och vägran att erkänna ett nationellt hemland till för det judiska folket kan inte försvaras. Speciellt inte då Israel har gått med på allt mer långtgående kompromisser så som exemplevis rörande 1967 års stilleståndslinjer. Israel är även de enda som har accepterat Obamas vision om förhandlingar i dess helhet, trots att detta  kräver uppoffringar från Israel.För att nå en kompromiss måste båda sidor vara villiga att göra uppoffringar.

Under allt för lång tid har debatten handlat om vad palestinierna kräver eller förtjänar mot vad Israel önskar. Vi måste omformulera detta  och diskutera vad båda parterna förtjänar. Palestinierna förtjänar en stat och Israel förtjänar säkerhet. Samtidigt måste vi bejaka vad båda parterna önskar. Allt för länge har det målats upp en ensidig bild. För att lösa en ekvation så måste man läsa båda led. Precis som Obama, så måste Europa inse att Israel har legitima saker att oroa sig för och legitima krav.

Läs mer: Expressen 2 3, SVD 2 3 4, Dagen 2 3, DN 2 3 4 5 6 7, SVT 2, GP, Dagbladet 2 3 4

Läs hela Obamas tal här

Läs ännu mer: DN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SVD 2 3 4 5 6 7 8 9 Expressen 2 GP 2 3 4 5 6, Världen Idag, SR 2 3,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*