Om kvinnor, på kvinnodagen!

Israeliska kvinnor världsledande inom vetenskap

 

Israels statistiska centralbyrå (CBS) redovisar ny statistik lagom till internationella kvinnodagen, idag den 8 mars. Här följer några av siffrorna.

I början av 2012 fanns det 2 888 300 kvinnor över 15 år i Israel. Av dessa var 15,8% över 65 år och 7,8% över 75 år.

Äktenskap och barn

Genomsnittsåldern för första äktenskapet är 24,8 år. År 1980 låg genomsnittsåldern på 22,4 år.
Siffrorna visar att åldern för barnafödande, som ett resultat av en högre giftasålder, har ökat något; under 2011 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som födde sitt första barn 27,3 år jämfört med 26,3 år för 2003.
En ökning av skilsmässor kan konstateras. Under 2010 var 13 042 kvinnor skilda, jämfört med 10 689 år 2003.

Studier
Under läsåret 2012 fanns det 303.600 israeliska studenter. Av dessa var 172 100 kvinnor, vilket utgör 56,7% av studenterna. Detta kan jämföras med åren 1969-1970, då 43,3% var kvinnor.

På de högre nivåerna visar kvinnorna vägen: bland 55.900 kandidater till masterutbildningar år 2012 var 33 200 kvinnor (59,3%). På forskarutbildningen nådde andelen kvinnor 52,4%.

Olyckor och brott
Andelen kvinnor som har körkort är 42%. När det gäller själva körningen visar CBS:s siffror att kvinnor är mer försiktiga än de manliga förarna. Under 2011 utgjorde kvinnorna cirka 25% av förare inblandade i bilolyckor med skador och 10% av förare inblandade i dödsolyckor.

För varje åtalad kvinna i en israelisk domstol står 11 män inför samma öde.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*