Öppnandet av det 19:e Knesset

I dag, tisdagen den 5 februari, öppnas det 19:e Knesset i närvaro av President Shimon Peres och de 120 Knessetledamöterna intar sina tillfälliga platser. Över en tredjedel av ledamöterna (48 stycken) är nya vilket är den största förändringen av ledamöter efter ett val.

Binyamin Ben Eliezer, den mest erfarne av ledamöterna som nu skall sväras in kommer att fungera som talman tills dess att det nya Knesset utsett en ny talman.

Ben Eliezer: ”Jag är en av de sista från generationen som kom efter statens grundare, jag har sett och jag ser nu vaktavlösningen.”

I enlighet med traditionen kommer President Peres att anlända till Knesset med ryttare och motorcyklister. Han kommer att inspektera hedersvakten tillsammans med avgående talman Reuven Rivlin. En fanfar kommer sedan framföras då presidenten går in i Knesset för att övervaka Knessets öppnande.

 

Över en tredjedel av det 19:e Knessets ledamöter är nya, 27 stycken är kvinnor och medelåldern är förhållandevis låg. Platserna kommer till en början att vara tillfälliga till dess att en ny regering bildats.

Den 2 februari gav President Peres uppdraget att bilda ny regering till Benjamin Netanyahu som nu har 28 dagar på si.. Om detta inte lyckas kan presidenten förlänga tiden men ej längre än 14 dagar.

När en regering väl bildats måste dess premiärminister presentera den för Knesset inom 45 dagar från den dag då valresultaten publicerades. Premiärministern skall då informera om hur regeringen ser ut, vilka politiska riktlinjer den har och hur ministerposterna skall fördelas. Premiärministern ber sedan om Knessets stöd och först då 61 ledamöter gett sitt stöd kan regeringen och ministrarna påbörja sitt arbete.

Läs mer om hur det israeliska valet går till via genom att klicka på länken:

Det israeliska valet 2013 – så fungerar det

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*