Palestine International Business Forum

Palestine International Business Forum

Palestine International Business Forum är ett SIDA-finansierat initiativ som syftar till att föra samman palestinska, svenska och israeliska företagsledare för att främja palestinsk ekonomisk tillväxt.

I dagarna har man träffats i Stockholm för en rad samtal och möten. Den fjärde februari träffade de israeliska deltagarna Amiram Shore, Dan Catarivas, Yehuda Talmon, Amos Rabin och Oren Shahor ambassadör Isaac Bachman i ambassadörens residens. Under detta möte diskuterades ett antal frågor vad gäller handel mellan palestinier och israeler. Bland annat diskuterades hur Israel skulle kunna hjälpa palestinier med att kommersialisera sina produkter samt hur man i Israel skulle kunna öka medvetenheten vad gäller affärsmöjligheter med palestinier.

Dagen efter samtalade man bland annat om hur man skulle kunna förbättra palestinska handelsmöjligheter under 2013, vilken betydelse det israeliska valet kommer att ha för ekonomin samt PIBF:s och dess samarbetspartners roll.

Vid en lunch fick man även tillfälle att träffa och samtala med Sveriges handelsminister Ewa Björling. Erik Belfrage, ordförande för Näringslivets Internationella Råd, öppnade mötet.

De israeliska medlemmarna i styrningsgruppen är:

Amiram Shore – Chairman of the Board, Exceptional New Technologies (ENT). Pioneer and pacesetter of the Israeli hi-tech and IT industry.

Dan Catarivas – Director, Division of Foreign Trade and International Relations, Manufacturers’ Association of Israel. Previously served with the Israel Government within the Ministry of Finance and Ministry of Industry, Trade and Labour.

Yahuda Talmon – Partner in the law offices of Talmon, Croitoru & Co. President of the Economic and Social Council in Israel.

Amos Rabin – Fmr. CEO, Kibbutz Industries. Rabin previously served as the chairman of the board of Kibbutz Yakum.

PIBF har arbetat med dessa frågor sedan 1994 men mer formaliserat sedan 2005. Läs mer om dem via denna länk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*